Denne bør ikke brukes til annet enn enn innlegg som er kladd !

God jul ønskes alle medlemmer i Seilforeningen!

Det er snart et nytt og spesielt år, og jeg har lyst til å sende en liten julehilsen. Det er bare å glede seg til å møte ny seilsesong med litt nye omgivelser på Seivall. Det nye taket står klart like over nyttår, og flere av de andre prosjektene som var planlagt er kommet godt i gang. Vi vil få gjort ferdig de siste tingene når varmegrader og snø slipper taket på våren. Da blir det også asfaltert rundt klubbhuset og vi skal blant annet få lagt på plass resterende deler av plattinger rundt på området. Dette blir bra, og det legger til rette for god trivsel når seilaktivitetene drar til for fullt igjen. Apropos seiling, så blir det gøy å delta på årets romjulsregatta også. Onsdag 27/12 kl. 1100 går første start for modellbåtene med både IOM-klasse og DF95-klasse som starter annenhver gang. 14 båter er allerede påmeldt i tillegg til at vi vet det kommer 3-4 båter fra Sverige og flere lokale som også skal stille. Det blir spennende å se hvor mange radioseilere vil klarer å mønstre. Det er lov til å ta turen ut å se på også dersom man trenger å bytte ut ribbelukta med saltvannsfølelse (kiosken er for øvrig også operativ i noen pauser).

Det spesielle med det nye året er også at foreningen fyller 100 år. Vi er godt i gang med å planlegge et spennende jubileumsarrangement. Dette vil finne sted på st.hansaften som er på en lørdag. Det er bare å ringe av i kalenderen og varsle venner og kjente. Vi vil på nyåret annonsere hvordan opplegget blir. Jeg kan røpe at det legges opp til seilarrangement der vi håper å samle mange klasser til dyst på dagen, og et flott arrangement med innleid scene som plasseres ved dommertårnet med gode artister og sankthansbål utover kvelden.

Takk for all hyggelig seil- og foreningsprat i året som har gått. Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.

Vennlig hilsen fra Jørn.

xmas

 

Æresmedlem Leif Førli Halvorsen fyller 90 år i dag

Leif-Halvorsen

Velkjente Leif fyller i dag 90 år, og Brevik Seilforening gratulerer «den store seilemann» så mye med dagen.

Leif har ikke bare vært aktiv seiler i store deler av sitt liv, men var også mangeårig leder av Brevik Seilforening. Dette i en periode hvor Brevik Seilforening tokk både VM medaljer og nesten OL medaljer (endte som kjent på 5.plass etter en omdiskutert disk der…), samt arrangerte NM i både 5 og 6 ulike båtklasser i løpet av sommeren.

Seilveteranen Leif startet også på 90-tallet arbeidet med å skrive i historien om seilsporten i Grenland. Nå foreligger det hele tre bøker som omhandler tiden fra midt på 1800-tallet og fram 2000-tallet. Bind I – «Hardt le» – tar for seg seilsport fram til rundt 1940. «Frisk seilas» har han kalt det andre bindet, der historien om Brevik Seilforening blir fortalt. Bind III handler om store og små båtbyggere i fjorden.

At Halvorsen kunne dokumentere solide kunnskaper om båter og seil før han tok til med arbeidet, hersker det liten tvil om.
Mannen har i et helt liv vært engasjert i Brevik Seilforening, i tillegg til at han har sittet fem år i Norges Seilforbunds styre.

Det er ikke uten grunn Brevik Seilforening har hedret Leif med den velfortjente tittelen Æresmedlem.

Gratulerer med dagen Leif!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Brevik Seilforening.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Brevik Seilforening.

Sted: Seivall

Dato: Torsdag 26. oktober 2017
Tid: kl 18.00
En sak til behandling;

Etablering av byggelån, og vedtak om kvalitet på dekke knyttet til ferdigstillelse av anleggsarbeider på Seivall.

Seilforeningen har svært gledelig fått støtte fra Sparebankstiftelsen med kr 500 000,- til byggingen av tak over terrassen. Vi har også positiv tilbakemelding vedr spillemidler, og foreningen har fått anledning til å oppjustere kalkyler nå i høsten. I forhold til utbetaling av spillemidler gjøres tilsagn på reviderte kalkyler først i juni 2018 med utbetaling ganske umiddelbart etter dette. Grave og støpearbeider er allerede gjort og bygget skal snart reises. Vi forventer at prosjektet i hovedsak er ferdigstilt før jul, men at det gjenstår noe dugnadsarbeid på vårparten igjen.

Sluttregnskap vil ut fra dette foreligge innen juni 2018. Det forventes spillemidler ut fra totale kostnader som er beregnet for byggingen på i størrelsesorden kr 670 000,- (sluttregnskapet vil avgjøre). I dette er det også gitt positiv tilbakemelding på at grave og støpearbeid knyttet til nye plattinger for benker langs vannkanten kan inngå i spillemiddelsøknaden. Mva-kompensasjon som også først kan utbetales etter at sluttregnskapet foreligger, vil da bli på anslagsvis kr 340 000,-. Dvs i overkant 1 mill kroner som først vil betales tilbake til foreningen godt i ettertid av at vi har hatt utgiftene.
Med bakgrunn i klubbens likviditet er det behov for å etablere et byggelån for å håndtere regninger frem til spillemidler og mva-kompensasjon utbetales.

Byggingen har medført forflytning av overskuddsmasse. Det er foretatt nødvendig sikring av fjell, og tidligere utglidning av masse ved parkering i bunnen av bakken har medført at asfalten er i ferd med å gli ut og det behov for å utbedre dette. Tiltak vedrørende omdisponering av overskuddsmasse for å sikre videre utglidning er igangsatt. Det foreslås asfalt på disse områdene. Dette innebærer behov for tilstrekkelig kvalitet med pukk i grunnmassene. Det er samtidig ønskelig å asfaltere områdene rundt hovedhuset og ned til bryggen samtidig da disse områdene oppleves som krevende å vedlikeholde. Med støtten fra Sparebankstiftelsen, spillemidler og mva-kompensasjon anser styret at tiltakene som foreslås som fornuftig, men der det er behov for å sikre likviditet i en mellomperiode.
Forslag fra Styret
Det vedtas asfaltering som toppdekke i områdene overskuddsmasse rundt toalettbygget og rundt terrassen, samt området rundt hovedhuset og ned til hovedbryggen. Brevik Seilforening etablerer byggelån på inntil kr 400 000,- for å sikre likviditet til å fullføre alle igangsatte arbeider i påvente av spillemidler og mva-kompensasjon.

I forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet er det naturlig at styret samtidig gir ytterligere orientering om prosjektet, arbeidene og fremdriften.

Med hilsen
Jørn Fougner
leder
——–
Vedr ekstraordinært årsmøte Jfr § 17 i loven 

– Innkalling med minst 14. dagers varsel.

– Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

– Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.

– Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen

Ragnar Spilling Olsen er kretsmester i Laser 4.7

Brevik Seilforening er stolte av å kunne gratulerer Ragnar med Kretsmestertittelen som ble tatt helgen 26 – 27.august.

Ragnar er en meget ung lovende mann og vi er overbevist om at dette kun er starten på en lang og givende karriere i Norsk seilsport.

Kretsmesterskapet var en del av Vestfold Cup som har vært arrangert hver sesong siden 1986. Det startet som et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold seilkrets og Tønsbergs Blad.

Cup’en består av en serie på 8-10 regattaer i løpet av sesongen og startet som et tilbud til Optimist- og Europajolleseilere. Etter hvert er også Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29’er, RS Feva og brett kommet med.

Helgen i Holmestrand renes som kretsmesterskapet i jolle, og det var her Ragnar Spilling Olsen da dro til og tok med seg gull og ære hjem til Brevik Seilforening igjen.

Regattaene legges til vanlige terminfestede arrangementer i kretsens seilforeninger, eller som «rene» Vestfold Cup. Noen seilforeninger har også tilbud med spesiell tilrettelegging for nybegynnere, med egen bane og rettledning under veis. Regattaene er åpne for seilere utenfor kretsen, men disse teller ikke med i sammendraget.

I 2006 inngikk Vestfold seilkrets en sportslig avtale med Telemark seilkrets om at seilere derfra kan delta i Vestfold Cup, og at Brevik seilforening skal arrangere en Vestfold Cup i sesongen. Det fungerer fortsatt.Serien avsluttes med flott premieutdeling i oktober. Alle blir premiert med diplomer og/eller krystallglass og vaser.http://www.holmestrandseil.no/VCHolmestrand…/resultater.htmlhttp://www.holmestrandseil.no/VCHolmestrand…/resultater.html

IMG_5923

Fra styret

Hei alle medlemmer.

På årsmøtet i mars i år ble det vedtatt å bygge tak over terrassen på Seivall. I tiden etter årsmøtet har styret jobbet videre med saken og nå faller mange brikker på plass.
Byggesøknad ble utarbeidet og etter godkjenning av dispensasjon via Fylkesmannen ble byggesaken også godkjent i kommunen. Vi har jobbet med å hente inn tilbud fra aktuelle entreprenører, og det er i dag signert kontrakt med PEAB AS. Byggestart vil bli i løpet av uken som kommer. Det innebærer at det kommer gravemaskin og litt sprengning for å utvide terrassen og for å lage plass til nye tilknyttede boder i bakkant og bygging av paviljongen.

Veldig gledelig har vi også fått solid støtte med kr 500 000,- av Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland. Støtten sammen med spillemidler innebærer at foreningen kan gjennomføre byggingen med god trygghet og samtidig kunne realisere noen andre ønsker samtidig.

En av de tingene vi gjør samtidig er å etablere og ruste opp sitteplassene på utsiden av bygget (nede på plenen). Der klargjøres det nå for nye beker og bord. Rundt og på baksiden av jollegarasjen etablere nytt «landingsområde for brettseilerne. Dette skal forsøkes å gjøres så smakfullt som mulig og det tilrettelegges med terrasseplatting i stede for grov pukk slik det har vært frem til i dag.

Det har denne uka allerede blitt gjennomført solid dugnadsinnsats med å felle trær ved det nye «brettområdet» der 13 mann sto på en lang økt på tirsdag og 7 mann fulgte opp og gjorde resterende del unna på torsdag. Det planlegges også å gjøre en del andre tiltak, spesielt fordi vi har fått en veldig fin avtale med Kebony. Her vil fremdriften være noe avhengig av hva vi klarer å kraftsamle og koordinere interne krefter og dugnadsinnsats.

Det blir spennende å følge utviklingen videre og tiltakene som vi nå gjennomfører vil bidra veldig til å løfte frem Seivall som en perle og en flott arena for seilaktiviteten vår.

Takk så langt for flott og hyggelig respons med å hjelpe til på ulike prosjekter så langt! Vi vil lage noen statusrapporter på ulike arbeider og tiltak etter hvert som disse skrider frem. Neste ut er «Anker» med Nina Klavenes i spissen som har tatt på seg å montere nye benker/bord på tirsdag som kommer.

Jeg ønsker dere alle en fin høstsesong.

Vennlig hilsen fra styret,
Jørn

Seivall_3