Seilingsbestemmelser 2018

Hei

Vedlagt ligger seilingsbestemmelser for terminfestede regattaer ved Brevik Seilforening i 2018.

For storbåteiere er det en endring som er viktig

Klasseinndeling iht. ratingtall er som følger:

Cruising kl. 1  Rating-tall lik eller høyere enn 0,980

Cruising kl. 2 Rating-tall fra 0,979 og lavere

Endring i klasseinndeling er for å gjøre klassene mer like i størrelse.

Seilingsbestemmelser 2018

 

Hilsen

Regattakomiteen 2018

Jubileumsregatta og st. Hansfest med konsert

Alle medlemmer inviteres til jubileumsarrangement på st.Hansaften,  lørdag 23. juni på Seivall.

Vi oppfordrer alle til å invitere venner, kjente, familie, jobbkolleager osv, slik at arrangementet blir en suksess.

Regattaer, «Aftersail» med premieutdeling, og stor åpen st.Hansfest med konserter utover kvelden. Dette blir gøy og et flott jubileumsarrangement.

Regattaseilerne melder seg på via seilmagasinet. Andre medlemmer, familie, venner og kjente kjøper billetter på Ticketmaster. Les mer på innbydelsen og meld deg på.

Følg også med på Facebooksiden vår ift informasjon om arrangementet der.

Gledelig hilsen fra Styret.

Les invitasjonen og om programmet her Invitasjon Jubileumsregatta på Seivall 23 juni 2018

 

LogoBS100år Print

 

Årskort for sesongen 2018

Hei

Her er link for kjøp av Årskort i Brevik Seilforening 2018.

Årskort 2018 kan løses inn av medlemmer av Norges Seilforbund og gjelder som startkontigent for alle terminfestede seilaser, bortsett fra Jubileums regattaen, arrangert av Brevik Seilforening sesongen 2018.
Jubileums regattaen vil ha egen påmelding.

Tur og hav inkl. Express kr. 1200

Kjølbåter kr. 900

Joller og brett (over 19 år) kr. 300

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3013

Terminliste 2018

Her kommer termnliste for 2018.

Dommertjeneste er fordelt blant medlemmene. Sjekk om du er satt opp som dommer og sett av dato.

Passer ikke datoen du er satt opp må du bytte med noen andre på liste.

Regattakomiteen ønsker dere alle en god og vellykket Jubileumssesong.

Terminliste BS 2018

Nybegynnerkurs for barn mellom 8 og 12 år

Brevik Seilforening arrangerer nybegynnerkurs i Optimistjolleseiling. Aldersgruppe 8-12-år.
Oppstart tirsdag 8.mai kl 18.00 på Seivall. Vårt mål er trygghet, sikkerhet og få barna til å bli glad i å seile. Seilforeningen har godt med utstyr og flotte fasiliteter. Foreningen samarbeider med SB1-Telemark. For mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 454 25 243 – vetle.fink@gmail.com

seilkurs2018

 

Årsmøte 22 mars kl 1800 på Seivall

I styremøte 19 januar er det vedtatt å arrangere årsmøte på Seivall torsdag 22 mars kl 1800.  Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Fullstendig saksliste med sakspapirer gjøres tilgjengelig 15. mars, en uke i forveien på nettsidene. Frist for å melde inn saker til behandling er to uker før møtet.

Det blir lett servering (pizza) og utdeling av resterende premier i etterkant av årsmøtet.

Styret fremmer i år forslag til tiltak til det som er vurdert som nødvendige utbedringer og forsterkning av bryggeanlegget. Bølger har medført skader på båter og det er behov for ytterligere bølgedemping. Forslag legges ut 15. mars.

Pkt 1 – 1 Innkalling årsmøte BS 22 mars 2018.

Pkt 4 – Årsberetning fra styret og gruppene 2017

Pkt 5 – regnskap 2017 med noter

Resultat VB 2017 mot budsjett 2017

Balanse VB 2017 mot 2016

komprimert

Revisjonsberetning 2017 signert

Pkt 6 – Dagsorden pkt 6 2018 – Sak vedr bølgedemping og nødvendig utbedringer av bryggeanlegget

Pkt 7 – Dagsorden pkt 7 2018 Fastsette kontingent for 2018

Pkt 8 – budsjett 2018_c

Pkt 9 – Behandle dokumentet «Klubben min». Redegjøres for i møtet. Dokumentet «Klubben min» består som nettversjon på vår webside.

Pkt 10 – Valgkomiteen legger frem forslag i møtet.

 

 

Singelhanded 2017 Resultater med tider Lørdag og søndag

Første dag av årets Singelhanded ble arrangert i rolige vind fra Nord 1-3m/s (i alle fall på Seivall)

Litt mer vind var det kanskje utover i fjorden for alle båter var i mål i god tid før maksimal tiden utløp.

Singelanded 2017 tider Cruising 1

Singelanded 2017 tider Cruising 2

 

Skrivande 2017 tider Express

Screenshot_20170923-173820

IMG_20170924_195854 IMG_20170924_195923 IMG_20170924_200347

 

For komplett resultatliste se https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2849&resultat=1