Sesongstart 2015

Førstkommende helg går første Vestfoldcup av stabelen.

Vi håper alle jolleseilerne som har lyst melder seg på denne.

Det er rormannsmøte kl 10.10 begge dager og regattaene starter kl 11.00.

Jollesamling juni 2013 Optimister

Seilkurs for voksne

Torsdag 23 april kl 1800 starter vi opp med årets seilkurs for voksne.

Kurskvelder blir; Teori torsdag 23 og mandag 27 april Seiling: mandagene 4,11 og 18 mai, samt torsdag 21 mai. Alle kvelder 1800-2100. Det blir turseiling på Eidangerfjorden og det blir kursregatta. Vi rullerer oppgavene slik at alle får forsøkt seg på alle oppgaver ombord.

Kursinnhold:

 • Gøy med seiling
 • Klær og sikkerhet
 • Båtens funksjoner og utstyret om bord
 • Kartplotter og øvrige instrumenter
 • Heise seil, seiltrim og teori
 • Seile båten
 • Styre rett kurs
 • Vikepliktsregler
 • Havnemanøvrering
 • Legge til

Kursbok deles ut på kurset. Det sendes ut mail til alle medlemmer når påmelding etc. er klart. Det er allerede en del forhåndspåmeldte, så vær tidlig ute med påmelding, da vi trenger litt tid til å sette opp tilstrekkelig antall båter om det blir stor deltagelse. Spørsmål om kurset kan sendes torunnsaetre@gmail.com

Kurset er en fin anledning til å bli kjent med vårt trivelige seilmiljø og andre seilere. Hvis man under eller etter kurset ønsker å lær mer om seiling evt. seile uten å kjøpe egen seilbåt kan man forhøre seg om muligheten for å seile som mannskap. Eller man kan bli med i vår fadderordning for To-krone, mer info. om dette på kurset. Hovedinstruktør: Petter Hovemoen som er en dyktig og erfaren seiler og instruktør. Øvrige instruktører og skippere i båtene: diverse erfarne seilere. Oppstart mandag 23. april kl. 1800 på Seivall.

Pris kr. 2.200. Alder 16 + . Kurset er for medlemmer. Medlemskap for kursdeltagere med familie kan tegnes til kr. 500 første år. Se mer om medlemskap i foreningen på hjemmeside under Oragnisasjon – Bli medlem. Som medlem blir man medeier i foreningen og blir med å støtter opp om det arbeidet foreningen gjør for seilsporten, både tur og regattaseiling. Nytt medlemskap i Brevik Seilforening, send mail til o-saetr@online.no Oppgi navn og fødselsdato på alle i husstanden som skal meldes inn. Oppgi også adresse, mailadresse og mobiltelefonnummer på hovedmedlem.

Påskesamling

laser påskesamling

Moss Seilforening arrangerer påskesamling i anlegget sitt på Søly fra 28/3 – 31/3.

I år er vi representert med 4 seilere. Thomas Henrik og Sjur i laser radial, mens Ole Martin og Herman stiller med sine Laser 4,7.

Dette blir en helg med mye trening , læring og mange gode timer på vannet.

 

Dugnad våren 2015 – 18. april fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Lørdag 18. april er det klart for dugnad på anlegget på Seivall. Alle medlemmer er velkommen til å delta.

 

   Tiltak: Oppgaver:Omr./Bemanning: Dugnad Ansv.: Innkjøp/anskaffelse
Maling Utv. Hovedhus, Vestvegg 3 pers.. T+H Ø.I. leie lift
Entypebrygger:. Overhale mooringer, med lodder Mont.fendring.. Montere ekstra flyter på indre del, syd.3 pers.    BB-11 og Kogg. Thore RamstadFinn Coch
Vedlikehold av vei. Gruse og planere. Må utbedre 2 stk. passeringsplasser.Gruse deler av vei. (Dype spor.)  4 pers. IOM Grus best.0-18, 4 lass. v/Ø.I.Uke 13.
Rep. av jolleslipp. Indre del. Fornye impr.materiale. 3 pers. Jollegr. Matrialer.Best. v/Ø.I.Uke 15.
Nybygg Sjøbod: Gangvei på utside. Legge på plass stor stein til oppfylling mot vest, og jevne ut grus på sydsiden. 4 pers.  Entype  Stor stein, ligger bak sjøbod.
Rydde kratt og skog på parkering oppe bak hovedhus. 3 pers. T+H
Sope asfaltert bakke. Fjerne grus etter strøing.. T+H Sopekoster!v/Ø.I.
Tette huller i vegg kjøkken, både 1. og 2. etg. Plater ca. 300 x 400 2 stk. Ø.I.
Rense gulvteppe 2. etg. Rydde kjøkken. Støvsuge og Maskinrens Ankeret Maskin v/Ø.I.Elin
Pusse mur under dommertårn. Cement og sand Sondre
Ny bøyebåt. Vårpuss og Båtuttak 2 pers. Bunnstoff. Kranbil fra Oppkj.sentralen Jollegr. Ø.I bestille matr. og bil.
Bespisning. Kaffe o.a. Ankeret Elin

Finansiering:

 • Pkt. 1 Leie lift, kr. 2.000
 • Pkt. 3 kan sees i sammenheng med asfaltering vei. (kr. 10.000)
 • Pkt. 4 Trematerialer og skruer, kr. 7.000
 • Pkt. 7 Sopekoster, 4 stk. kr. 500
 • Pkt. 10  Sement o.l. kr. 1.000
 • Pkt. 11 Bunnstoff og poleringsm. Kranbil. Kr. 2000
 • Pkt. 12 Mat kr. 500
 • Totalt ca. kr. 23.000 (13.000)

 

Brevik, 20.03.2015

Øyvind Ingebretsen (Leder Anlegg)

 

Dugnader i 2015

Våren nærmer seg og vi forbereder vårdugnad på Seivall. Dugnadsliste/nødvendige tiltak er utarbeidet og vil bli kunngjort senere.

Finner i den forbindelse et skriv fra tidligere tider (2008) som er like aktuelt å minne om i dag. (2015)

Vel møtt til dugnader på Seivall i 2015.

 

Mvh. Øyvind Ingebretsen (leder anlegg.)

.

———————-

Dugnadsvett – fem kjøreregler for dugnad
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? – Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy, sier Rune Titlestad i NIF til idrett.no.

DUGNADSVETT – NOEN ENKLE KJØREREGLER:

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som ”tvangsordninger”.

2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad.

4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjeldemedlemmene.

5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis det som tilbud, og deltagelsen vil være frivillig.

skrevet av Rune Titlestad/www.idrett.no

Årsmøte på Seivall

Det er gjennomført årsmøte i seilforeningen på Seivall 29 januar. 40 medlemmer deltok og det ble presentert mye aktivitet som alle bør lese om her.

Årsberetningene fra styret og fra alle gruppene viser at det skjer veldig mye positivt i foreningen. Det kan anbefales å lese i beretningene for å få et innblikk i aktiviteter og tilbud i klubben.

Foreningen har med god økonomistyring gjennomført store investeringer i bryggeanlegg i år og årsmøtet la også til rette for å fortsette utbedringer i forhold til bølgeproblematikk og utvidelser av bryggeanlegget i 2015. Utbedring og fortsettelse av asfaltering av veien opp til øvre parkering står også for tur i 2015. Forberedelser er allerede godt i gang. Tiltakene vil bidra godt til økt trivsel og aktivitet fremover.

Årsmøtet fikk også presentert status rundt nye nettsider som nå legges om. I løpet av tidlig vår vil web-sidene endre utseende. Det er gjort en dugnadsjobb i foreningen med å overføre informasjon inn i en ny løsning som også vil være bedre tilrettelagt for variable skjermstørrelser og mobile flater.

Styre ble valgt og ny leder for Brevik seilforening ble Jørn Fougner. Ny nestleder ble Ole Øyvind Ingebretsen. Ny Kasserer er Anette Sjøboden. Knut Helmundsen går over fra å være kasserer til å være styremedlem og leder for Tur & Hav-gruppen. Resterende styremedlemmer fortsetter i sine funksjoner der Elin Hansen er sekretær, Øyvind Ingebretsen er leder for anlegg, Morten Zimarseth er leder for kjølbåt, Sigurd Aanesen er leder for jollegruppa og Gunnar H. Lie er leder for Brettgruppa.

Det er gledelig å registrere at vår avtroppende leder Torunn Sætre er innstilt som 2. visepresident i Norges seilforbund. Seiltinget blir avholdt hvert annet år og skal i år gjennomføres på Gardermoen 21-22 mars. En spennende sak som diskuteres der er blant annet opprettelse av en ny seilserie som organiseres som en klubbserie. Vi ønsker Torunn Lykke til med fortsatt innsats i NSF.

Årsmøtet ble avrundet med bespisning og gjenstående premieutdeling fra sesongens seilaser.

Lenker:

Årsberetning fra styret og gruppene 2014

Årsmøteprotokoll signer 2014

Modellseiling: Enkel og billig – og seiler som en drøm!

Lyst på å prøve modellseiling men har ikke lyst til å betale 20-30tusen som en ny topp moderne IOM nå koster? Da finnes det en løsning i Dragonforce 65. Komplett båt med radiokontroll koster 1199kr og seiler etter vår mening vel så bra for sin størrelse og i et langt hendigere format enn en IOM. Den har tatt verden med storm og over 30 båter finnes allerede i Sandefjord.

I Brevik finnes 2 og vi testet Øystein Paulsens båt i omtrent vindstille en ettermiddag på Sætre. Båten seilte av gårde (uten at vi merket noen vind)så lettseilt er den iallefall. Og med over 30 cm dyp kjøl med stålbulb på 65cm båtlengde og mast i karbon gjetter vi på at den tåler en del vind også. Båten kan bestilles fra teknikmagasinet på downtown eller på nettet via teknikmagasinet.no. Der ligger også video ute. Undertegnede skal iallefall ha minst en, og flere andre har også satt båter i bestilling så her er det bare å hive seg på!

Lenke til Teknikmagasinet

Jan Ove

Tur og Hav innfører «Åpen klasse» fra 2015

Åpen klasseTur og Hav vedtok på sitt medlemsmøte torsdag 13 nov. å innføre en ny «åpen klasse i serieseilasene for å senke terskelen for regattadeltagelse. Den er primært beregnet for dem som er forholdsvis ferske på regattabanen, eller rett og slett ønsker å seile i en klasse med egen start som ikke er så heftig som det kan være noen ganger i Cruising-klassene.

Den vil også passe for de båtene i feks Cruising 2 som sliter med å komme i mål før vinden løyer(man vil få et forholdsvis kort løp), som seiler tunge båter med begrenset seilføring(selv om det ikke er satt noen begrensing på hvilken seilføring man kan benytte). Kanskje vil også soloseilere velge denne klassen. Uansett blir det spennende om klassen slår an blant seilerne. For mer info og diskusjon rundt opprettelsen av denne klassen sjekk også ut BS facebookside.