Det kan være nødvendig å gjøre en "reload" av siden for å få hele bildet opp.