Generelle retningslinjer.
Huset leies ut til privatpersoner samt firma, lag og organisasjon. Huset leies fortrinnsvis ut til familieselskaper, men kan også leies ut til andre arrangementer. Arrangementet skal godkjennes av utleieansvarlig eller styret.
På grunn av brannregler, kapasitet på kjøkken og sanitær er maksimalt antall gjester 70 personer. Dette gjelder også om man har tenkt å ha selskapet ute.
Alle som leier må påregne at det vil kunne foregå seilaktivitet på uteområdet, brygge, tårn, sjøbod og toalettbygg, samt noe aktivitet i klubblokalet i 2 etage (via inngang øst/2etg) under alle utleie-arrangementer.
Vi bestreber oss på at utleielokalet skal være rent og ryddig ved utleie, men ber om fortåelse for at dette er et klubblokale som brukes av mange. Det kan derfor forekomme at noen har gått over gulvet med skitne sko etc. etter siste sjekk. Lokalene vedlikeholdes og leies ved frivillig innsats fra medlemmene, vi ber derfor leietager og da særlig leietager som får medlemmsrabatt vise forståelse for dette.
Lokalene skal rengjøres etter bruk – dvs søppeltømming(inkl bortfrakt), gulvvask, rengjøring av kjøkken og innv.toalett og generell opprydning og tilbakestilling av bord/utstyr) Ved kontraktinngåelse betales det depositum, når lokalet er sjekket og godkjent etter leien, tilbakebetales depositumet.
Ved ikke tilfredstillende rengjøring vil depositum ikke bli refundert