UTLEIEPRISER GJELDENDE FOR 2015

Leieprisene vurderes en gang pr. år, og er gyldig fra 01.01. for kommende år.
Huset er ledig for utleie fredag til søndag. I ukedagene bruker vi hus og uteområde til egne aktiviteter.

Hele helgen fra fredag kl 1200 til søndag kl 1200
Familieselskaper:
Medlem kr. 8.000
Ikke medlem kr. 12.000

Bedrift kr. 15.000

Fredag kl. 1200 til lørdag kl. 1200
Familieselskaper
Medlem kr. 4.000
Ikke medlem kr. 6.000

Bedrift kr. 10.000

Lørdag kl. 1200 til søndag kl. 1200
Familieselskaper
Medlem kr. 6.000
Ikke medlem kr. 8.000

Bedrift kr. 10.000

Søndag kl. 1200 til mandag kl. 1200
Familieselskaper
Medlem kr. 2.000
Ikke medlem kr. 3.000

Bedrift kr. 5.000

Ved avtale om leie betales det et depositum på kr. 2.500. Huset blir reservert når depositum er betalt. Depositumet tilbakebetales når huset er sjekket og funnet i orden etter leien.

Medlemmer er privatpersoner som har vært medlem i Brevik Seilforening i minst et år før det blir inngått avtale om leie. Medlemmer kan leie til eget familieselskap for seg selv og egen husstand.

Ikke medlem er medlemmers venner, naboer og øvrig familie. Arbeidsgiver og egen bedrift er bedrift.