Dommere  

Trenere

Målere i Brevik Seilforening

BS har to utdannede seilmålere hvorav en fra 2010 også er godkjent klassemåler. Ta kontakt dersom du trenger å få målt seil eller rigg/båt. Seilene kan ikke måles påsatt båten, så gjør det før sesongen.