TIPS FOR SEILING MED TO-KRONE

  • Pass på at kjølen er knytt fast til båten med det tauet som er festet i kjølen.
  • Begge seil festes til fall og skjøter.
  • Til å feste seilet til fallet skal det brukes sjakkel som skal være knyttet fast til fallet.
  • Seilet hukes inn på sjakkelen. Det er viktig med sjakkel da alternativet er å knyte fallet til seilet. Fallet forsvinner da lett inn i masten når man knyter opp knuten og ikke passer på. For å unngå det bruker man altså sjakkel.
  • Er det ikke sjakkel i fallet så sørg for å skaffe en og feste den godt til fallet.
  • Forseilet festes også til forstaget.

Om seilet har vært i vannet skal det spyles og tørkes før det rulles sammen og legges i seilsekken.

Seil skal legges tilbake på plass etter bruk. Båten skal være ryddet og ren og forsvarlig fortøyd etter bruk. Behandle båten som om den var din egen eiendom.
Om det er behov for å kjøpe inn mer utstyr, tips om seiling etc. kontakt med To-krone ansvarlig, om nødvendig videreformidler han spørsmålet.

Håndbok: To-krone_håndtering

Håndbok for To-krone omhandler sikkerhet, grenser og anbefalinger for mannskapsvekt, vind, reving, vedlikehold av båten etc. og et par bilder av hvordan det skal se ut når det er gjort riktig.

Link til den svenske To-krone klubben  http://2krona.wordpress.com/