Medlemmer i  Brevik Seilforening kan for en svært liten sum leie To-krone for sesongen.

Fadderordningen innebærer at du få bruke båten som din personlige for ett år av gangen, mot å pusse opp og holde vedlike båten gjennom sesongen samt vinterkonservere den ved opptak om høsten. Du vil få hjelp(hvis du har behov for det) til å sette båten istand. Depositumet skal brukes til å betale evt. skader, evt. ved mislighold av vedlikehold, konservering etc.
NB – foreningen forbeholder seg retten til å kunne benytte båten i kurs og regattasammenheng. Du vil bli holdt løpende orientert om slik bruk. Om du ikke bruker båten selv, må du regne med å låne den ut til andre seilintereserte medlemmer etter avtale.
Vi har 4 to-kroner til utleie i fadderordning Om det er mange som ønsker å leie båt og alle er utleid for sesongen ta alikevel kontakt. Man kan evt. etter avtale med fadder 1, leie seg inn som fadder 2 i en eksisterende fadderordning slik at to faddere deler en båt. Prisen for begge fadderer blir da redusert tilsvarende.
Medlemmer som ønsker å låne en båt for litt sporadisk seiling må ta kontakt med en fadder og forhøre seg om båten er ledig slik at du kan låne den. Avtal alltid med fadder før du låner båten.
Båten skal alltid forlates forsvarlig fortøyd på anvist plass, og seil skal være forsvarlig pakket og lagret på anvist plass.
Sjekk alltid at båten er i orden før du seiler. Sjekk at riggen er iorden og at skjøter og tauvverk er på plass. Om noe mangler og du ikke finner reservedeler så ta kontakt med To-krone ansvarlig. Fadder må påregne å holde båten iorden selv. To-krone ansvarlig eller andre kompetente seilere hjelper til med gode råd om seiling i vær og vind samt utstyr. Sjekk alltid ut været før du drar ut. En øvet seiler beherkser seiling i atskillig mer vind enn en nybegynner, vurder din kompetanse i forhold til været.
Misbruk av båten, dårlig behandling av seil og rigg etc. kan føre til at fadderavtalen blir sagt opp.