FOR JOLLE OG BRETTSEILERE

Brevik Seilforening dekker kostnader til sesongens deltakeravgift etc. på konkurranser og treninger utenfor foreningen. Deltagelsen må være avtalt med trener, samt være i tråd med seilerens plan om langsiktig utvikling innen seiling.

Kr. 1.000 i egenandel. Utover egenandel dekkes sesongens deltageravgift ved. eks. NM, NC, VC ol. Videre dekkes trenerutgifter til fellestrener arragnert av klasseklubb på NC, NM ol.samt deltakeravgift på trenersamlinger og type «søndagstrening» i Horten.

Reise, opphold, mat og privat trener dekkes ikke. Tilskuddet gis alle jolleseilere som er medlemmer, trener og betaler treningsavgift i Brevik Seilforening.

Kopi av kvitteringer på betalte trenings og deltageravgifter sendes jollegruppas leder for attestasjon. Kasserer utbetaler deretter. Dette må sendes umiddelbart etter sesongavslutning og uansett i løpet av kalenderåret.

FOND FOR ELITESATSING
Statutter og regler
Brevik Seilforening har som mål å ha en jevn og stabil rekruttering av barn og unge som tar del i regattatilbudet så vel lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for å utvikle både bredde- og elitemiljø.

Team Brevik som er en egen gruppe under jollegruppa ivaretar seilere som satser mot elitenivå.

BS har i flere år gitt økonomisk støtte til sine jolleseilere som seiler på elitenivå. På årsmøtet 2009 ble det vedtatt å opprette Brevik Seilforenings fond for eliteseiling.  Dette for å gi en stabil økonomisk ramme rundt satsingen.

Fondets startkapital var kr. 200.000. Fondet tilføres midler etter behvo ved vedtak på årsmøtet.  I tillegg har Team Breviks medlemmer skaffet midler til fondet ved dugnadsarbeid.

Det er vedtatt detaljerte regler for hvem som er kvalifisert for tildeling og hvordan man søker.

Regler_for_fondet

Statutter_endelig