Gundertabell

Gundermetoden er en fin regattaform hvor første båt i mål vinner.

Det blir laget en tabell hvor det settes inn løpslengde og tid for regattastart.  Tabellen viser fire forslag alt etter hvilken vindstyrke som forventes under seilasen.  Hvilken tabell som skal benyttes blir opplyst om i god tid før starten.

Ditt starttidspunkt finner du slik:

Finn båtens rating i venstre kolonne.
Følg linjen utforbi rating til den tabellen som dommeren har valgt for dagens løp.
Her finner du kolonne for timer, minutt og sekunder som angir båtens starttid.
Det blir ikke angitt noen flere varsel etter standard startprosedyre.

I Brevik Sedilforening blir Gunderstart brukt i Rødskjærseilasen og ved Eidangerfjorden Rundt.