STRÅHOLMEN RUNDT 25. mai 2019

Skagerak Skjærgårdscup 1 av 4Seilkurs 2018 IV

Startsted: NØ Fugløya – Helgeroafjorden 58o59’13 – 9o48’34

Regattakart

Gundertabell Stråholmen rundt 2019

Startliste

Påmelding og deltakerliste: Stråholmen Rundt 2019 på manage2sail

Regattaansvarlig & dommer: Gerhard Johansen tlf. 99243066

Kontakt BS Skagerak Skjærgårdscup: Pål Klavenes tlf. 95142187

START

  • Påmelding innen torsdag 23. mai
  • Startkontingent kr. 250,-
  • Valg av tabell for Gunderstart (A, B, C, D) angis senest 10:45 på papplate fra dommerbåten.
  • Startlinje: Mellom dommerbåten og utlagt bøye.
  • Startprosedyre:Per-80

10:55 – Første varsel – klasseflaggene CR1, CR2, – D , E , første lydsignal

10:56 – P  flagg opp – ett lydsignal

10:59 –  P   flagg ned – ett langt lydsignal

11:00 – Klasseflaggene ned – ett lydsignal  for start

Båtene starter heretter i henhold til angitt Gundertabell.  Rating avrundes til nærmeste hundredel.

KLASSEINNDELING

  • Klasseinndeling iht. Rating-bevis/sertifikat som følger:
   • Cruising 1, rating 0.9700 og oppover (Klasseflagg D)
   • Cruising 2, rating 0,9699 og lavere (Klasseflagg E)
   • Det angis ved påmelding om man vil bruke spinnaker/gennaker eller ikke, med tilsvarende rating tall.

LØPSBESKRIVELSE

 • Start: mellom dommerbåt og utlagt bøye på Helgeroafjorden.
 •  (1)  : Sauesundshaken (yttre rød stake) (S)
 •  (2)  : Svea rød stake (S)
 •  (3)  : Danmarkboen grønn stake (S)
 •  (4)  : Skjæregg (B)
 • Mål: Rett linje mellom molo sør for Langesund og Langøya

AVSLUTNING

  • Seilasen avsluttes kl. 18:00 samme dag.
  • Båter som bryter skal omgående melde dette til dommerbåten, Gerhard Johansen, på tlf. 99243066

 PREMIEUTDELING

  • Premieutdelingen i Langesund etter regatta.

RESULTATER

2019 25. mai, legges ut rett etter regatta

2018 2. juni

2017 3. juni

2016 4. juni

2015 6. juni

2014 7. juni