Skagerak Skjærgårdscup 2019Fjordline

Skagerak Skjærgårdscup er et samarbeid mellom arrangørene Brevik Seilforening, og Larvik Seilforening. De fire regattaene som utgjør cupen i 2019 er Stråholmen Rundt, Rauerseilasen, Svennerseilasen og Rødskjærseilasen.

Cupen har blitt arrangert med suksess siden 2014. Det er sosialt samvær i etterkant av regattaen. Dette er fine arrangement som binder seilmiljøene i Telemark og Vestfold godt sammen.

Felles for regattaene er at de foregår på lørdager i skjærgården med en blanding av seiling innaskjærs og utaskjærs.

Start

Start

Det blir Gunderstart på Stråholmen rundt, de øvrige blir med normal klassestart. Regattaene varierer i lengde mellom 15 og 20 nautiske mil.

Regattaene for 2019 er:

Stråholmen Rundt, 25.mai, Langesund, Gunderstart

Rauerseilasen, 29. juni, Larvik, Klassestart.

Svennerseilasen, 10. august, Larvik, Klassestart. Sosialt: Aftersail på Seilerhytta

Rødskjærseilasen, 14. sept., Brevik, Klassestart.  Sosialt: Middag og premieutdeling på Seivall

————————————-

Seilingsbestemmelser:

Seilasene i Cupen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 – 2020 og seilingsbestemmelsene for hver enkelt seilas definert av arrangøren. I tillegg er det avtalt følgende bestemmelser spesielt for Skagerak Skjærgårdscup som er felles for alle seilasene:

For å få tellende sammenlagt resultat i Skagerak Skjærgårdscup må båtene starte i minst to av regattaene. Regattaene er åpne for alle Tur & Hav båter med gyldig NOR-rating målebrev og entypebåter der rating er fastlagt.

Klasseplassering skjer ut i fra høyeste rating i målebrev. Det startes i klassene CR1 og CR2. Det er åpent for seiling med rating i målebrevet for Shorthanded, uten spinnaker eller med spinnaker.  Dette velger man fritt ved påmelding før hver regatta. Klasseinndeling: Cruising 1 rating 0.9700 og oppover. Cruising 2 rating 0,9699 og lavere

Påmeldingsfrist for hver seilas senest onsdag før regattastart på https://www.manage2sail.com/no. Etteranmelding kan godkjennes i den enkelte regatta, men da kun med målebrevets høyeste rating. Det er ikke tillatt å endre rating etter normal påmeldingsfrist.

Resultater i serien beregnes ut fra lavpoengsscore. Det skal strykes en seilas. DNC får poeng som antall deltagere i serien pluss 1. RAF, DNS, DNF, OCS og DSQ får poeng som antall startende i gjeldende enkelt regatta pluss 1.

Premieutdeling for sammenlagt resultat vil foregå på kvelden etter siste regatta som for 2019 blir i Brevik Seilforenings lokaler på Seivall.

Det er ikke ekstra startgebyr for å delta i serien. Hver arrangørs startgebyr gjelder. Årsregattakort for foreninger gjelder kun for regatta i egen forening.

Linker til påmelding legges ut senere og i egen info

Kontaktpersoner:

  • Brevik Seilforening: Pål Klavenes, 95142187
  • Larvik Seilforening: Dag Rune Wiksten, 47207007