Årsmøte på Seivall

Det er gjennomført årsmøte i seilforeningen på Seivall 29 januar. 40 medlemmer deltok og det ble presentert mye aktivitet som alle bør lese om her.

Årsberetningene fra styret og fra alle gruppene viser at det skjer veldig mye positivt i foreningen. Det kan anbefales å lese i beretningene for å få et innblikk i aktiviteter og tilbud i klubben.

Foreningen har med god økonomistyring gjennomført store investeringer i bryggeanlegg i år og årsmøtet la også til rette for å fortsette utbedringer i forhold til bølgeproblematikk og utvidelser av bryggeanlegget i 2015. Utbedring og fortsettelse av asfaltering av veien opp til øvre parkering står også for tur i 2015. Forberedelser er allerede godt i gang. Tiltakene vil bidra godt til økt trivsel og aktivitet fremover.

Årsmøtet fikk også presentert status rundt nye nettsider som nå legges om. I løpet av tidlig vår vil web-sidene endre utseende. Det er gjort en dugnadsjobb i foreningen med å overføre informasjon inn i en ny løsning som også vil være bedre tilrettelagt for variable skjermstørrelser og mobile flater.

Styre ble valgt og ny leder for Brevik seilforening ble Jørn Fougner. Ny nestleder ble Ole Øyvind Ingebretsen. Ny Kasserer er Anette Sjøboden. Knut Helmundsen går over fra å være kasserer til å være styremedlem og leder for Tur & Hav-gruppen. Resterende styremedlemmer fortsetter i sine funksjoner der Elin Hansen er sekretær, Øyvind Ingebretsen er leder for anlegg, Morten Zimarseth er leder for kjølbåt, Sigurd Aanesen er leder for jollegruppa og Gunnar H. Lie er leder for Brettgruppa.

Det er gledelig å registrere at vår avtroppende leder Torunn Sætre er innstilt som 2. visepresident i Norges seilforbund. Seiltinget blir avholdt hvert annet år og skal i år gjennomføres på Gardermoen 21-22 mars. En spennende sak som diskuteres der er blant annet opprettelse av en ny seilserie som organiseres som en klubbserie. Vi ønsker Torunn Lykke til med fortsatt innsats i NSF.

Årsmøtet ble avrundet med bespisning og gjenstående premieutdeling fra sesongens seilaser.

Lenker:

Årsberetning fra styret og gruppene 2014

Årsmøteprotokoll signer 2014