Dugnad våren 2015 – 18. april fra kl. 10.00 til kl. 15.00

Lørdag 18. april er det klart for dugnad på anlegget på Seivall. Alle medlemmer er velkommen til å delta.

 

   Tiltak: Oppgaver:Omr./Bemanning: Dugnad Ansv.: Innkjøp/anskaffelse
Maling Utv. Hovedhus, Vestvegg 3 pers.. T+H Ø.I. leie lift
Entypebrygger:. Overhale mooringer, med lodder Mont.fendring.. Montere ekstra flyter på indre del, syd.3 pers.    BB-11 og Kogg. Thore RamstadFinn Coch
Vedlikehold av vei. Gruse og planere. Må utbedre 2 stk. passeringsplasser.Gruse deler av vei. (Dype spor.)  4 pers. IOM Grus best.0-18, 4 lass. v/Ø.I.Uke 13.
Rep. av jolleslipp. Indre del. Fornye impr.materiale. 3 pers. Jollegr. Matrialer.Best. v/Ø.I.Uke 15.
Nybygg Sjøbod: Gangvei på utside. Legge på plass stor stein til oppfylling mot vest, og jevne ut grus på sydsiden. 4 pers.  Entype  Stor stein, ligger bak sjøbod.
Rydde kratt og skog på parkering oppe bak hovedhus. 3 pers. T+H
Sope asfaltert bakke. Fjerne grus etter strøing.. T+H Sopekoster!v/Ø.I.
Tette huller i vegg kjøkken, både 1. og 2. etg. Plater ca. 300 x 400 2 stk. Ø.I.
Rense gulvteppe 2. etg. Rydde kjøkken. Støvsuge og Maskinrens Ankeret Maskin v/Ø.I.Elin
Pusse mur under dommertårn. Cement og sand Sondre
Ny bøyebåt. Vårpuss og Båtuttak 2 pers. Bunnstoff. Kranbil fra Oppkj.sentralen Jollegr. Ø.I bestille matr. og bil.
Bespisning. Kaffe o.a. Ankeret Elin

Finansiering:

  • Pkt. 1 Leie lift, kr. 2.000
  • Pkt. 3 kan sees i sammenheng med asfaltering vei. (kr. 10.000)
  • Pkt. 4 Trematerialer og skruer, kr. 7.000
  • Pkt. 7 Sopekoster, 4 stk. kr. 500
  • Pkt. 10  Sement o.l. kr. 1.000
  • Pkt. 11 Bunnstoff og poleringsm. Kranbil. Kr. 2000
  • Pkt. 12 Mat kr. 500
  • Totalt ca. kr. 23.000 (13.000)

 

Brevik, 20.03.2015

Øyvind Ingebretsen (Leder Anlegg)