Nytt Regattakart 2015

OBS OBS!!!!

Fra sesongen 2015 har alle faste merker byttet betegnelse.

Det eneste merket som har samme betegnelse som tidligere er start/målgangs merket ved Seivall. Dette har fortsatt betegnelse -0-

Regattakart-10-mars-2015