Referat fra møte Tur & Hav mars 2015

Referat fra møte Tur&Hav mars 2015

Tilstede ca 25 personer.

Agenda:

 1. Seilingens dag
 2. Nytt regattakart
 3. Åpen klasse
 4. Terminliste med ansvarshavende
 5. Onsdag/torsdags seilas?
 6. Bøyer
 7. Treningssamling
 8. Kurs
 9. Rødskjærseilasen 2015
 10. Pinsetur
 11. Eventuell

Seilingens dag:

Knut informert litt om hva dette går ut på. Arrangert av NSF over hele landet på samme dag. Arrangeres for å rekruttere flere til seiling.

Nytt regattakart:

Det er I år laget nytt regattakart for Brevik Seilforening hvor det er tall fra 0-5 på østsiden og bokstaver på vestsiden av fjorden. Regattakomiteen har laget nye løp. T&H hadde følgende å bemerke, lange løp når det først er vind, viktig å få avkortet løpet I lite vind, og at løp blir lagt innom 0 (start/mål), Dette har Knut brakt videre inn I regattakomiteen. T&H ønsker også filming fra tårnet av starten og at det generelt blir flere protester. T&H ønsker også at det blir avholdt skippermøte kl 17.00 før første serieseilas. Vil da at dommer (Kjetil Hornes?) har gjennomgang av regler og prosedyrer ved start og generelle regler.

Åpen klasse:

For sesongen 2015 vil vi ha en egen klasse for tur og nybegynnere og båter uten spinnaker/medvindseil.

Terminliste:

Vi fikk satt opp terminliste for 2015 med ansvarshavende på hver regatta. Se terminliste for hvem personer som er satt på hvilke dager.

Onsdag/Torsdagsseilas

Lite/ingen diskusjon utenom av klubben forsetter med dagens onsdagsregattaer.

Fortøyningsbøyer:

Bøyer Brevik SF har I Skolebukta, Svennsvika og I Åbyfjorden har alle slitt seg. Alle på møte var enige om at disse må komme på plass for sesongen 2015. Jon tar tak I dette og finner utstyr som behøves og hva det vil koste.

Treningssamling;

Det blir treningssamling på Seivall lørdag 8 mai for alle.

Kurs:

Vi prøver å få på plass Sailwavekurs og dommer kurs før sesongen 2015.

Rødskjær 2015:

Blir avslutning på Skjærgårdscupen og vi forventer opp mot 100 gjester på terrassen på Seivall denne lørdagen. Odd er ansvarlig for dette.

Pinsetur:

Vi prøver å arrangere en Pinsetur I år. Kommer tilbake på hvor dette blir.

Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppe for 2015 blir Øystein Paulsen, Torild Ringhus og Per Sortedal.