Referat Styremøte 17.september 2015

Styremøte 17 september 2015