17. oktober – VI TRENGER MANGE HENDER!

Hei alle medlemmer i Brevik Seilforening.

Vær med og gjøre anlegget vårt enda triveligere. Vi trenger mange hender i høst og oppfordrer alle medlemmer og båteiere med mannskap til å ta med litt utstyr og ta i et tak.

Høstdugnaden i år er mer omfattende enn tidligere år, pga. behov for rydding av skader etter mye nedbør, samt etterslep på fjerning av busker og trær langs med veien til Seivall.

Garderobebygg og dommertårn har også ligget litt etter mht. utvendig vedlikehold. Det skal ellers også forskales og gjøres klart til støping av trapp til terrassen og støttemur, utbedre sittebenker på terrassen og flere andre oppgaver.

Høstdugnad 2015

Vi har behov for minst 50 personer til dugnaden, slik at vinteren kan møtes med ro. Oppgavelisten er foreløpig, og det er enda flere oppgaver dersom vi bli mange nok.

Enkel servering i fellsskap kl 1230 på terrassen.

Eventuelle nye prosjekter på Seivall er under planlegging.

  1. Erstatte telt på platting, med permanent overbygg, på langsiden mot fjellet.
  2. Bytte ut bryggearr. på sidene av betongkai. (BB-11 og Kogg-brygger.)

Vel møtt til Høstdugnad 17. oktober, fra kl. 10.00 til 15.00.

For Brevik Seilforening,  Øyvind Ingebretsen, Leder for Anlegg