Referat Styremøte 9.desember 2015

Referat styremøte 9 desember 2015