Seilingsbestemmelser BS 2016

 

Se seilingsbestemmelser for 2016.

Det er også i år gjort enkelte endringer som seilerne bør sette seg inn i.

Nevner spesielt:

Påmelding

For sesongen 2016 vil påmelding skje via seilmagasinet.no.

Dette håper vi kan forenkle påmeldingen for dere seilere og jobben for de som har tårntjeneste.

 

Storbåt

For sesongen 2016 har vi endret rating-tallet for klasseinndelingen.

Crusing I er for båter med ratingtall fra 0,950 og oppover.

Crusing II er for båter opp til og med 0,949.

Seilingsbestemmelsene henviser til NOR-Rating – Klasseregler 2016.

Spesielt C.1 i disse er viktig å sette seg inn i for dere som seiler iht. NOR-Rating.

 

Seilingsbestemmelser 2016