Terje Nilsen fra Brevik Seilforening deltar i NM Grimstadjolle 13-14.august

Terje Nilsen er til vanlig en av Brevik Seilforening sine meget habile Express seglere. Men han har også talenter i andre båtklasser og deltar når Grimstad Seilforening inviterer til NM Grimstadjolle 13. – 14. august 2016. Vi heier og ønsker Terje og mannskap lykke til!

Grimstadjolla ble konstruert av Sam O. Berge fra Grimstad. Båten er klinkbygget med fast kjøl. Selve skroget har likhetspunkter med Oslojolle. Det er utført med en bred planke til kjøl. Til denne er boltet en fast kjøl, først i tre og nederst en jernkjøl. Dette er samme løsning som bl.a. i kjølbåtene Kutter, Knarr og BB11.

Båten ble tegnet som en juniorbåt i 1943. Tyskerne hadde satt forbud mot båter med større seilføring, og Grimstadjolla fikk 10 m², som var akseptert.

Antall båter økte etter krigen og kom opp i ca. 200 i Grimstad og Oslofjorden. Senere også en antall i Bergen og Ålesund og var i en periode en stor regattaklasse. å slutten av 1970-tallet var Grimstadjollen som regattaklasse død i likhet med mange andre av de klassiske båtene. Redningen skulle bli interessen som oppsto på midten av 80-tallet for de klassiske båtene. Gamle skrog «kom på mote» igjen.

Grimstadjollen fikk sin renessanse i Grimstad, og gamle båter ble henten til byen fra alle landets kanter. Tilstanden på mange var ikke den aller beste, og klassikeren er vel den Grimstadjolla som hadde gjort tjeneste som blomsterkasse i en hage på Sørlandet.
Etterhvert som mangel på båter meldte seg, ble det også startet nybygging, og før amerikanerne kom inn i bildet, var 4 nye båter blitt bygget. Idag har klassen i Grimstad vokst til rundt 40 båter, og det seiles aktivt hver sesong med NM som høydepunkt. Der deltar rundt 25 båter hvert år.

 

Grimstadjolle 1Grimstadjolle 2Grimstadjolle 3