Årsmøte – 9 mars kl 1800 på Seivall

Her finner du innkallingen og saksdokumenter til møtet. Revisors beretning blir lagt ut så snart denne er ferdigstilt.

1 – Innkalling årsmøte BS mars 2017 – justert med forslag pr 2. mars

2 – Årsberetning fra styret og gruppene 2016

3 – Årsregnskap 2016

4 – Balanse BS 2016

4 – Noter til balanse BS 2016

5 – Revisors beretning til regnskapet

6 – Saksnr 6 a Etablering av takløsning over terrassen på klubbhuset

7 – Uttalelse fra Asplan Viak – Generelt vedrørende deres utbygging av klubbhus

8 – Saksnr 6b Forslag vedr modellbåtseiling – med styrets innstilling

9 – Saksnr 7, Fastsette kontingent

10 – Forslag budsjett 2017