Windsurfing Vår 2017 Spørreundersøkelse

Vi har deltatt i en undersøkelse arrangert av UiO vedrørende windsurfing. Det er mange gode punkter som blir tatt opp her, så sett deg i godstolen.

spr-bruk

Link til Spørreundersøkelse