Fra styret

Hei alle medlemmer.

På årsmøtet i mars i år ble det vedtatt å bygge tak over terrassen på Seivall. I tiden etter årsmøtet har styret jobbet videre med saken og nå faller mange brikker på plass.
Byggesøknad ble utarbeidet og etter godkjenning av dispensasjon via Fylkesmannen ble byggesaken også godkjent i kommunen. Vi har jobbet med å hente inn tilbud fra aktuelle entreprenører, og det er i dag signert kontrakt med PEAB AS. Byggestart vil bli i løpet av uken som kommer. Det innebærer at det kommer gravemaskin og litt sprengning for å utvide terrassen og for å lage plass til nye tilknyttede boder i bakkant og bygging av paviljongen.

Veldig gledelig har vi også fått solid støtte med kr 500 000,- av Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland. Støtten sammen med spillemidler innebærer at foreningen kan gjennomføre byggingen med god trygghet og samtidig kunne realisere noen andre ønsker samtidig.

En av de tingene vi gjør samtidig er å etablere og ruste opp sitteplassene på utsiden av bygget (nede på plenen). Der klargjøres det nå for nye beker og bord. Rundt og på baksiden av jollegarasjen etablere nytt «landingsområde for brettseilerne. Dette skal forsøkes å gjøres så smakfullt som mulig og det tilrettelegges med terrasseplatting i stede for grov pukk slik det har vært frem til i dag.

Det har denne uka allerede blitt gjennomført solid dugnadsinnsats med å felle trær ved det nye «brettområdet» der 13 mann sto på en lang økt på tirsdag og 7 mann fulgte opp og gjorde resterende del unna på torsdag. Det planlegges også å gjøre en del andre tiltak, spesielt fordi vi har fått en veldig fin avtale med Kebony. Her vil fremdriften være noe avhengig av hva vi klarer å kraftsamle og koordinere interne krefter og dugnadsinnsats.

Det blir spennende å følge utviklingen videre og tiltakene som vi nå gjennomfører vil bidra veldig til å løfte frem Seivall som en perle og en flott arena for seilaktiviteten vår.

Takk så langt for flott og hyggelig respons med å hjelpe til på ulike prosjekter så langt! Vi vil lage noen statusrapporter på ulike arbeider og tiltak etter hvert som disse skrider frem. Neste ut er «Anker» med Nina Klavenes i spissen som har tatt på seg å montere nye benker/bord på tirsdag som kommer.

Jeg ønsker dere alle en fin høstsesong.

Vennlig hilsen fra styret,
Jørn

Seivall_3