Hei alle!

Byggeprosessen skyter fart, og i disse dager ser vi virkelig konturene av hvordan anlegget vårt utvikles. Her kommer en orientering om det som skjer på Seivall

Grunnarbeidene ble noe mer omfattende enn beregnet, da det ganske tidlig ble avklart at en større «fjellpall» (store steinblokker) måtte sikres/fjernes for å unngå en plutselig utglidning og ras inn i hjørnet av nytt og gammelt bygg ved kjøkkenhjørnet. Større gravemaskin måtte tilkalles da fjellpallen var stor og hadde fallretning og sprekker i fjellstrukturen. Den var allerede sklidd noe ut.

Støping og grunnarbeider har deretter gått etter planen selv om det tidvis har vært utfordrende for vareleveranser og maskiner med våte og gjørmete grunnforhold. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Sondre Ditlefsen for solid dugnadsinnsats med å pusse de gamle murene på terasseplattingen som nå også har fått et anstendig utseende.

Bygget er nå reist og taket er tekket. Peab, som er entreprenøren vår for byggingen, orienterer om at de er i rute og at de vil vøre ferdige med sitt til jul. Det jobbes nå med innvendige flater og elektrikerarbeid som utføres av Team Grenland Elektro. Dører og vinduer ble montert i uken som var. Leverandøren (Saxi) av glass foldevegger har vært og tatt mål og det er planlagt montering i romjulen. Vi er like om hjørnet for å sette i bestilling av utekjøkkenløsning med blant annet grillplass og solid ventilasjonshette med ekstern vifte. Bygget får innvendig spilehimling bestående av malte kledningsbord og 5 cm spalter med lydduk som skal bidra til noe bedre akustikk. Tak og vegger isoleres, og det legges til rette med downlights. Etter anbefaling fra arkitekten er også taket hevet noe for å sikre bedre romfølelse, funksjonalitet og tilpasning til eksisternede bygg. Takutstikket er også justert for å gi en god løsning som harmonerer med foldevegger som kommer. Det etableres utgangsdør i sørveggen der det også legges opp med rullestolrampe. Rullestolrampen er anskaffet men må monteres først etter at asfalt er lagt. På ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt å asfaltere i tillegg til at det ble orientert om byggeprosjektet. Asfaltering vil først gjøres etter at telen har gått til våren. I sum mener styret at det er foretatt justeringer som både har vært gode, nødvendige og som bidrar til at bygget fremstår med skikkelig utførelse og god kvalitet.

Jeg har også lyst til å fremheve mye godt dugnadsarbeid. Vi har fått nye flotte benkeplattinger langs vannkanten. Disse ble, etter en vurdering sammen med graveentreprenørene og Peab, konkludert med at måtte frostsikres. Det ble derfor gjort skikkelig fundamentering med pukking og teleisolering før støping. I etterkant av støpingen er det lagt et pent dekke i kebony som benkene kan stå på. Takk til Team Snakkas for innsatsen.

Rundt og på baksiden av jollegarasjen er det nå gjort et større arbeid med å planere, pukke noe mer enn tidligere, og gjort klart for terrasseplatting i området rett ved siden av garasjeporten og på baksiden som blir det nye landingsområdet for brettseilerne. Pr nå er det lagt kebonyplatting ferdig langsetter sideveggen. Videre er det støpt klart fundament til ny vindeltrapp på baksiden. Vi ser nå også hvordan jolleoppstillingsplassen blir på bortsiden av toalett/servicebygget. Her er overskuddsmassene fra grave-/fundamenteringsarbeidet til nybygget lagt, og det er gjort klart til asfaltering her. Asfaltering blir derfor fra dette området, rundt toalett/servicebygg, inntil og langsetter fronten av terrassen, og på området rundt hovedhuset og ned til hovedbrygga.

Langs forstøtningen ved vannet fra dommertårnet og mot hovedhuset gjøres det også en utbedring. Her kles den eksisterende mindre pene forstøtningen med kebony på en slik måte at dette vil fungere som sittebenk med ryggstøtte. Dette er ikke helt ferdig, og arbeidet antas å tas opp igjen så snart det er lys og varmegrader i været igjen til våren.

Vi har også tatt ned 3 strøm-/telefonstolper som for så vidt ikke har vært i bruk. Dette bidrar også til å «rydde opp». Det var også en steinknatt på hjørnet av hovedhuset under trærne ved parkeringen ut mot vannet som vi også har fått fjernet. Dette bidrar også til at det åpner seg mer opp og bidrar til å gjøre parkeringen på disse plassene mer egnet.

Det blir spennende å se hvordan det hele blir når vår og sommer kommer og nysådd gress får tak.

Ønsker dere alle en fin førjulstid.

Hilsen fra Jørn.