Årsmøte onsdag 20 mars kl 1800 på Seivall – med saksdokumenter

Årsmøte

Styret kaller inn og ønsker velkommen til årsmøte på Seivall onsdag 20. mars kl 1800.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
  3. Godkjenne de frammøtte representanter
  4.  Behandle årsmelding for 2018
  5.  Behandle revidert årsregnskap for 2018
  6.  Behandle innkomne forslag og saker.
  7.  Fastsette kontingent for 2019
  8.  Vedta budsjett for 2019
  9.  Behandle organisasjonsdokumentet «Klubben min».
  10. Valg

Det ingen innkomne forslag og saker.

Saksdokumentene ligger her;

1 Innkalling årsmøte BS 20 mars 2019

Saksnr 4 Årsmelding for 2018

Saksnr 5 Regnskap BS 2018

Saksnr 5a Revisjonsberetning BS 2018

Saksnr 7 Fastsette kontingent for 2019

Saksnr 8 Vedta budsjett for 2019

Saksnr 9 Behandle organisasjonsdokumentet KLUBBEN MIN

Revisjonsberetning legges tilgjengelig når denne er ferdig, evt fremmes direkte i møtet.

Etter årsmøtet blir det servert pizza, resterende premieutdeling for regatta i 2018, og hyggelig seilprat.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Jørn Fougner, leder