INFORMASJON FRA STYRET 15/4-2020

Styret ønsker med dette å gi litt informasjon til alle medlemmer da starten på sesongen ikke ble helt som planlagt. De fleste er i full gang med båtpuss og planlagt sjøsetting, noen har allerede fått båten på vannet. Vårserien er noe mange har gledet seg til etter måneder uten aktivitet. For BS får korona tiltakene til dels store konsekvenser, også økonomisk, seilkurs er utsatt, avbestillinger på utleie av klubbhuset, ingen kiosksalg og ingen regatta avgifter osv. Medlemskontingenten sendes ut i disse dager, styret henstiller alle medlemmer til å støtte opp om klubben og ser frem til fortsatt god aktivitet og sosialt samvær på Seivall når myndighetene åpner opp for aktivitet.

Avlysning av regattaer frem til 15. Juni:
Som følge av at regjeringen forbyr idrettsarrangement fram til 15. juni avlyses eller utsettes alle regattaer i regi av BS fram til denne datoen.Dersom det blir åpning for arrangement før 15. juni vil vi gjøre vårt beste for å få gjennomført regattaer i den grad det blir mulig.

BS åpner for trygg seiling:
Seilforbundet lanserte 3. april sine koronavettregler for trygg seiling mens man samtidig opprettholder smittevernet. Med disse reglene i bakhodet kan vi så smått begynne å drive treninger og aktivitet i klubben. NSFs koronavettregler:

  1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
  2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
  3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
  4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt. Det er foretrukket å låne seiljolle, merke den med navn slik at den blir «personlig».
  5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten: Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann. Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
  6. Garderobe og klubbhus holdes stengt for aktiviteter.

 

Utleie klubbhuset:
Når det gjelder utleie av klubbhuset på Seivall er all utleie og bruk midlertidig stoppet. Vi håper selvfølgelig å komme i gang igjen så snart som mulig, her følger vi myndighetens råd og forholder oss til det.

Årsmøte:
Styret har besluttet å utsette årsmøtet til tirsdag 19.mai. Det vil bli gjennomført et digitalt årsmøte med retningslinjer som er satt og lagt til rette for foreningen av NIF. Mer info om digitalt årsmøte kommer senere.

Mvh
Per Sortedal
Mobil 91607575