Seilkurs for barn 2020 avlyses

Da vi i høst skal rive den gamle og bygge ny jolleslipp på Seivall vil det ikke bli arrangert seilkurs for barn i 2020.

Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021 og da med ny flott jolleslipp til alle jolleseilere, nye som gamle.

Mvh.

Styret