Info./ Presisering vedrørende antall mannskap under lokale regattaer. (ikke Skagerak Skjærgårdscup)

Det er tillat med et mannskap på 3 inkl. rormann så sant enmeters- regelen kan overholdes.

Under serieseilaser er det selvfølgelig lov til å rullere på hvem som er ombord så lenge antallet på mannskap inkl. rormann ikke overstiger 3 personer pr. regatta.

Endres mannskap utover det som er registrert i manage2sail sendes oppdatert mannskapslite på mail. til oleingebretsen@gmail.com med opplysninger om hvilken dato det gjelder og navn på mannskap for gjeldende dato.

Ref.: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder

  • Det innebærer at NSFs smittevernsveileder forblir uendret, noe som igjen betyr at det fortsatt ikke vil være mulig å seile regatta eller trene i en del klasser hvor det ikke er mulig å overholde énmeters-regelen.
  • Eneste mulighet for å seile med et fullt mannskap er om alle er i familie eller kommer fra samme husstand.

Regattakomiteen BS