Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup

Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup
Dato: 19-20 mai 2021
Arrangør: Brevik Seilforening Adresse: Seivallvegen 62, 3949 Porsgrunn E-mail : jollegruppa@brevikseilforening.no

1 REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.
1.3 Bestemmelser for Vestfold Cup revidert 2021 vil gjelde.
1.4 Regel 44.1 er endret til 1 tørns straff for 29er klassen.
1.5 Seilingsbestemmelsene er gitt på Manage2Sail. Ved behov vil kopi kunne gis ut på regattakontoret.

2 REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1 Regattaen er åpen for alle joller i klassene Optimist, RS Feva, Laser, og 29’er.
3.2 Hver deltakende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring.
3.3 Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.
3.4 Påmeldingsfrist fredag 18. juni kl 17:00. Elektronisk påmelding og betaling via www.manage2sail.com
Etter anmelding kan gjøres på Brevik Seilforening sitt regattakontor kl. 09:00 – kl. 10:00 lørdag 19. april. Betaling vil da være på VIPPS.

4 STARTKONTINGENT
4.1 Startkontingent for enmannsjoller er kr 250,- for 2 dager og kr 200,- for 1 dag.
Startkontingent for tomannsjoller er kr 400,- for 2 dager og kr. 300 ,- for 1 dag.

5 TIDSPROGRAM
5.1 Registrering:
Lørdag kl. 09:00 – 10:30
Åpning & rormannsmøte lørdag 10:30
5.2 Seilaser
Se seilingsbestemmelsene. Første start lørdag er 12:00.

6 SOSIALT OG BEVERTNING
Vi vil lage en koselig atmosfære på vårt flotte anlegg og det blir kiosk med god bevertning. Det
oppfordres her til å holde god avstand samtidig spre seg ut på alle sitteplassene som er rundt på
anlegget.

7 ANNET
Det er nå egen slipp for følgebåter på Seivall. Det anbefales imidlertid ikke å ta med mer ribber og
følgebåter fra hver forening enn nødvendig.
Seilingen vil bli nære land og veldig publikumsvennlig. Den beste oversikt vil en få fra bryggene foran
klubbhuset
Pga koronasituasjonen er det en egen instruks på hvor og hvordan registreringen skal foregå, se eget
skriv.