• Flere havnemuligheter, lettere å finne ledig plass på helge og ferietur
  • Rimelig, ingen havneavgift, kun en liten medlemsavgift
  • Sosialt og trivelig å besøke andre seilforeninger
  • Redusert behov for å bygge nye havner
  • Redusert utbygging av strandsonen
  • NSF har i 2014 inngått avtale med «Frihavn»

Brevik seilforening har knyttet seg til «Frihavn» som  er en ordning der en seiler på tur byttelåner havneplass med andre seilere på tur. Ideen er at seilere på tur skal ligge gratis hos andre medlemshavner. Danske, Svenske og Tyske havner, samt Norske havner og seilforeninger kan bli medlemmer. Brevik Seilforening er med i ordningen og det betyr at alle foreningens medlemmer kan bli med. For å bli med må den enkelte som ønsker å benytte seg av ordningen i andre havner kjøpe et klistremerke og sette på båten og helst føre Frihavn vimpel.

Klistremerket kommer for salg i kiosken som er åpen hver onsdag mellom 1800 og 2030. Vimpel kan kjøpes hos på http://www.frihavne.com/ På denne linken ligger også oversiktskart over alle havner og foreninger som er med i ordningen. Klikk på båten på kartet for mer opplysninger om havnen.

Det langsiktige målet er at alle seilforeninger i Norge som har geografisk nærhet til andre seilforeninger og til Danmark, Sverige og Tyskland skal bli med i ordningen. Slik at seilforeningsmedlemmer kan finne gratis gjesteplasser langs store deler av kysten. Disse kan benyttes både på helgetur og i ferien.

Alle seilforeninger som kan stille 5 havne eller bøyeplasser til disposisjon for Frihavngjester kan bli med. Plassene kan være plasser som er midlertidig ledige fordi at plassens eier er på tur, eller det kan være permanente gjesteplasser.

http://www.frihavne.com/