For spesielle og store regattaer:

Kontaktinfo til Brevik Trafikksentral
Telefon: +47 35 57 26 10

VHF VHF kanal 80

Faks: +47 35 57 26 19

E-post: brevik.vts@kystverket.no

Vi bør varsle en time før regattaen, og om det er utgående fra Norcem, skyve på tiden for å unngå situasjoner.

TERMINLISTE OG DOMMERLAG

Det er beskrevet i terminlisten hvem som har tårntjeneste under hver enkelt regatta.

Den enkelte dommer som er satt opp er ansvarlig for å skaffe erstatter dersom det er problemer med å stille.

REGISTRERING OG DELTAKELSE

Ved deltakelse i regattaer er det startkontingent for hver enkelt serie eller regatta. Se i seilingsbestemmelsene for priser.

Båter der hele mannskapet er under 16 år, deltar gratis.

Klubben oppfordrer alle som seiler regattaer til å vurdere sesongkort som innebærer at du betaler kun en startkontingent for klubbens regattaer. Prisen for sesongkort er

Storbåtklasse 1 200,-
Kjøælbåter: 900,-
Jolle/brett: 550,-

Øvrige priser for enkeltregattaer og serier – se seilingsbestemmelsene.

Link: Kjøp av årskort

Husk at du alltid må sørge for å melde deg på/registrere deg til serien eller den enkelte regatta.

AKTIVITETENE

En serie kan være vårserien, sommerserien eller høstserien som er 5-6 regattaer i hver serie.

Enkeltstående regattaer er gjerne en regatta som seiles på lørdag eller søndag.

Informasjon om gjennomføring av den enkelte regatta finner du i terminlisten.

SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelsene gjelder for alle klubbens faste regattaer.

Du må allikevel forsikre deg om at det ikke er endringer som annonseres på oppslagstavlen.

For spesielle regattaer og for storre stevner eller mesterskap vil det normalt bli laget egne seilingsbestemmelser.

REGATTAKART

Regattakartet viser de faste merkene som benyttes i seilasene inne i Eidangerfjorden.

Regattakartet har ferdige oppsatte løp som benyttes og som varierer fra gang til gang avhengig av vindretning.

Sørg for at du benytter det siste ajourførte kartet som til enhver tid ligger her.

GUNDERSTART

Gundermetoden er en fin regattaform hvor første båt i mål vinner.

Det blir laget en tabell hvor det settes inn løpslengde og tid for regattastart. Tabellen viser fire forslag alt etter hvilken vindstyrke som forventes under seilasen. Hvilken tabell som skal benyttes blir opplyst om i god tid før starten.

Ditt starttidspunkt finner du slik:

Finn båtens rating i venstre kolonne.
Følg linjen utforbi rating til den tabellen som dommeren har valgt for dagens løp.
Her finner du kolonne for timer, minutt og sekunder som angir båtens starttid.
Det blir ikke angitt noen flere varsel etter standard startprosedyre.

I Brevik Seilforening blir Gunderstart brukt i Rødskjærseilasen og ved Eidangerfjorden Rundt.