Steingrunn Doublehanded lørdag 19. Juni

Steingrunn Doublehanded, to i hver båt, en passe stor utfordring for mange. Vi oppfordrer alle Tur & Hav-seilere i området til å ta en utfordring i fjorden og ute på Langesundsbukta.

Klasseinndeling: Express, Tur og Racing. Ikke krav til målebrev i Turklassen, her setter vi en rating fra tidligere eller for en tilsvarende båt og seilføring. Påkrevd gyldig målebrev for Racing, valgfri seilføring i hht målebrev.

Seilingsbestemmelser: Det henvises til avsnittet «Seilingsbestemmelser ved terminfestede regattaer».

Regattaansvarlig Ole Øyvind Ingebretsen tlf. 40021023

Løpet på ca 21 nm: Start Seivall – Langøya S – Steingrunn lyd/lysbøye P – Lammøskjæra P – Mål Seivall

Starttidspunkt: Express og Turklasse (12:00) – Racing (12:05)

Regatta avsluttes Kl. 1800, båter som ikke har fullført innen da scores med DNF. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å melde fra til regattansvarlig om du bryter.

Link: Påmelding Steingrunn Doubelhanded 2021

NOR-Rating

Ved påmelding legges rating inn i feltet «YS» under båtdata (husk å bruke punktum og ikke komma, eks. 0.975).

Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup

Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup
Dato: 19-20 mai 2021
Arrangør: Brevik Seilforening Adresse: Seivallvegen 62, 3949 Porsgrunn E-mail : jollegruppa@brevikseilforening.no

1 REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.
1.3 Bestemmelser for Vestfold Cup revidert 2021 vil gjelde.
1.4 Regel 44.1 er endret til 1 tørns straff for 29er klassen.
1.5 Seilingsbestemmelsene er gitt på Manage2Sail. Ved behov vil kopi kunne gis ut på regattakontoret.

2 REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1 Regattaen er åpen for alle joller i klassene Optimist, RS Feva, Laser, og 29’er.
3.2 Hver deltakende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring.
3.3 Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.
3.4 Påmeldingsfrist fredag 18. juni kl 17:00. Elektronisk påmelding og betaling via www.manage2sail.com
Etter anmelding kan gjøres på Brevik Seilforening sitt regattakontor kl. 09:00 – kl. 10:00 lørdag 19. april. Betaling vil da være på VIPPS.

4 STARTKONTINGENT
4.1 Startkontingent for enmannsjoller er kr 250,- for 2 dager og kr 200,- for 1 dag.
Startkontingent for tomannsjoller er kr 400,- for 2 dager og kr. 300 ,- for 1 dag.

5 TIDSPROGRAM
5.1 Registrering:
Lørdag kl. 09:00 – 10:30
Åpning & rormannsmøte lørdag 10:30
5.2 Seilaser
Se seilingsbestemmelsene. Første start lørdag er 12:00.

6 SOSIALT OG BEVERTNING
Vi vil lage en koselig atmosfære på vårt flotte anlegg og det blir kiosk med god bevertning. Det
oppfordres her til å holde god avstand samtidig spre seg ut på alle sitteplassene som er rundt på
anlegget.

7 ANNET
Det er nå egen slipp for følgebåter på Seivall. Det anbefales imidlertid ikke å ta med mer ribber og
følgebåter fra hver forening enn nødvendig.
Seilingen vil bli nære land og veldig publikumsvennlig. Den beste oversikt vil en få fra bryggene foran
klubbhuset
Pga koronasituasjonen er det en egen instruks på hvor og hvordan registreringen skal foregå, se eget
skriv.

Vårserien – Oppdatering vedr. antall personer ombord

Tabellen viser hvilke muligheter de forskjellige båtene har når det kommer til ant. personer ombord.

Brudd på disse bestemmelsene vedrørende antall personer ombord medfører diskvalifikasjon.

Vårserien 2021 – Ventetiden er over

Da har vi fått godkjent oppstart av sesongen 2021.

Første regatta blir tirsdag 8 juni.

Det blir åpent for seiling med følgende covid-19 regler:

Vårserien vil for 2021 bestå av 3 stk. regattaer hvor alle blir tellende.

Datoer Vårserien 2021:

8 juni, 16 juni og 23 juni.

Påmelding Vårserien 2021: https://www.manage2sail.com/no/event/5ed656ff-dcc1-496e-8f73-94c6c0f2c7e5#!/

Sesongstart 2021 – Vi må fortsatt vente

Da restriksjoner vedrørende Covid-19 er utvidet til 3 Juni blir det dessverre ikke arrangert regatta fra Seivall frem til da.

Hilsen Regattakomiteen

Team Snakkas – Rent bord i Skagen Trøsten

GRATULERER til Per Sortedal og Frode Johansen på Snakkas som gjorde rent bord i Skagen Trøsten!🎉Snakkas var raskest på mediumbane, og raskest av alle på korrigert tid.

Årets Skagen Race er utsatt til august, i stedet ble det en runde i Yttre Oslofjord, og en herlig sesongstart for Brevik-seilerne⛵️ 

Link Resultater

Sesongstart for 2021 Utsettes

Da det er innført tiltaksnivå 5B i Grenland utsettes oppstarten av årets sesong.

Tiltakene gjelder frem til 25. mai.

Første mulighet for regattaseiling slik det ser ut nå blir 26. mai.

I tillegg er det innført lokale regler som medfører at reglene gjelder for alle personer over 13 år. Jolletrening vil foregå som planlagt da alle optimistseilerne våre er under 13 år

Vi krysser fingrene for at vi kan fylle Eidangerfjorden med seil fra 26. mai.

Oppdatering av Terminliste vil bli gjort når vi vet mer om når vi kan komme i gang og hvilke begrensninger som vil gjelde.

Hold avstand og hold dere friske frem til vi igjen kan arrangere regattaer på fjorden.

Regattakomitten Brevik Seilforening

Link til Porsgrunn Kommune. Disse reglene gjelder fra 10. mai https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/disse-koronareglene-gjelder-fra-10-mai/

Terminliste sesongen 2021

Sesongen 2021 kan starte.

Pga. av Covid-19 starter årets sesong som vi avsluttet fjorårets med restriksjoner på antall om bord i båtene.

Slik situasjonen er pr. 04.05.21 gjelder må vi følge disse to hovedreglene.

  • Maks 3 personer i båten så sant man kan holde en avstand på 1m. Gjelder ikke de som bor i same husstand.
  • Ingen samling på land etter endt regatta.

Ved innstramninger lokalt eller sentralt vil dette bli informert om på hjemmesiden.

Så følg med på hvilke regler som gjelder «akkurat i dag».

For å kjøpe Årskort for sengen 2021 klikker du deg inn på linken under.

Årskort sesongen 2021

Pris for Årskort:

Tur og hav og Express Kr. 1200

Kogg, BB11 og andre kjølbåter Kr. 900

Nybegynner kurs Optimist seiling

Oppstart 25. mai kl. 17:00 – Seivall

Vi ønsker velkommen til årets nybegynner kurs i seiling for barn i alderen 8-12 år.
Kurset blir gjennomført konsentrert med 2 kvelder pr. uke (tirsdager og torsdager). Totalt 8 kurskvelder i perioden 25.5 – 17.6

Sakspapirer til Årsmøte 2021 14.04.2021

Husk å melde dere på til digitalt Årsmøte

Styret.