Stråholmen Rundt lørdag, forlenget påmeldingsfrist

Nå er det 18 ⛵️båter påmeldt Stråholmen Rundt til lørdag; 13 båter fra Brevik, 4 fra Larvik og en fra Stavern🤩. Fortsatt muligheter til å melde seg på, påmeldingsfristen er forlenger til ut torsdag. Gunder startliste legges ut fredag. Dette blir gøy⛵️👍😎

Stråholmen Rundt lørdag 7. august

Seilasen blir gjennomført på tradisjonelt vis med Gunderstart og fullt mannskap. Interessen for seilasen ser ut til å være veldig god, selv om det er få båter påmeldt foreløpig. Supert med tidlig påmeldig om du får til det, da motiverer vi kanskje enda flere til å være med. Litt fremsnakking på brygga spesielt ovenfor nye seilere er også veldig bra.

Etter målgang i Langesund seiler vi inn til Seivall for premieutdeling og hygge på terassen. Vi tenner grillen kl. 19:30. Ta med egen mat og drikke. Smittesituasjonen tillater at vi endelig kan få seilt med fullt mannskap og at vi kan avslutte seilasen med etterlengtet hyggelig sosialt samvær. Som vanlig må vi ta høyde for eventuelle endringer, men det har vi jo blitt vant til.

Ta gjerne kontakt med Pål Klavenes tlf. 95142187 om du har noen spørsmål eller trenger hjelp til påmelding. Minner også om at det er en egen turklasse hvor det ikke stilles krav til målebrev. Dette kombinert med en «snill» Gunderstart og lange legg gjør at denne seilasen passer perfekt for nye seilere.

Info og løpsbeskrivelse finner du her, link.

Påmeldingsside finner du her, link.

Sommerserien 2021 starter Onsdag 30 Juni

Sommerserien starter opp Onsdag 30 Juni.

Nå er det endelig åpent for alle klasser til å delta med fullt mannskap

Sommerserien består av 6 seilaser, de 2 dårligste strykes slik at de 4 beste teller.

Det seiles på faste merker.

Påmelding må være fullført før start.

Klasse – Storbåt

Vi gjør oppmerksom på at det er 2 klasser for storbåt.

Racing med spinnaker – RMS

Racing uten spinnaker – RUS

Når du velger klasse så ha i minne at ofte vil klassen RMS få et mye lengre løp enn RUS.

Så skal du seile uten spinnaker kan det jo være greit å melde seg på i Racing uten spinnaker. Hele serien må seiles i samme klasse og med samme Rating tall.

Rating tall

Ved påmelding er det viktig at dere som seiler på tid legger inn riktig «rating tall» i rubrikken «YS verdi fir seilasen»

Påmelding: https://www.manage2sail.com/no/event/cddada25-c7f6-4ad5-93d2-c21205d1a14a#!/

Fullt mannskap igjen

Da kan man igjen seile med fult mannskap igjen 🙂

For siste regatta i Vårserien må de båtene som har seilt med Shorthand rating vente til sommerserien med å stille med fullt mannskap.

Regattakomiteen

Start regler og tips – «Grosshandler»

Sesongen er så smått kommet i gang og vi har hatt noen få starter på Seivall.

Tror det er mange som har nytte av å lese vedlegget her før neste start planlegges.

Steingrunn Doublehanded søndag 20. Juni (NB! Flyttet fra lørdag)

Oppdatering: Seilasen flyttes fra lørdag til søndag for bedre vær og flere deltakere.

Steingrunn Doublehanded, to i hver båt, en passe stor utfordring for mange. Vi oppfordrer alle Tur & Hav-seilere i området til å ta en utfordring i fjorden og ute på Langesundsbukta.

Klasseinndeling: Express, Tur og Racing. Ikke krav til målebrev i Turklassen, her setter vi en rating fra tidligere eller for en tilsvarende båt og seilføring. Påkrevd gyldig målebrev for Racing, valgfri seilføring i hht målebrev.

Seilingsbestemmelser: Det henvises til avsnittet «Seilingsbestemmelser ved terminfestede regattaer».

Regattaansvarlig Ole Øyvind Ingebretsen tlf. 40021023

Løpet på ca 21 nm: Start Seivall – Langøya S – Steingrunn lyd/lysbøye P – Lammøskjæra P – Mål Seivall

Starttidspunkt: Express og Turklasse (12:00) – Racing (12:05)

Regatta avsluttes Kl. 1800, båter som ikke har fullført innen da scores med DNF. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å melde fra til regattansvarlig om du bryter.

Link: Påmelding Steingrunn Doubelhanded 2021

NOR-Rating

Ved påmelding legges rating inn i feltet «YS» under båtdata (husk å bruke punktum og ikke komma, eks. 0.975).

Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup

Brevik Seilforening inviterer til Vestfold-Cup
Dato: 19-20 mai 2021
Arrangør: Brevik Seilforening Adresse: Seivallvegen 62, 3949 Porsgrunn E-mail : jollegruppa@brevikseilforening.no

1 REGLER
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta vil gjelde for stevnet.
1.3 Bestemmelser for Vestfold Cup revidert 2021 vil gjelde.
1.4 Regel 44.1 er endret til 1 tørns straff for 29er klassen.
1.5 Seilingsbestemmelsene er gitt på Manage2Sail. Ved behov vil kopi kunne gis ut på regattakontoret.

2 REKLAME
Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
3.1 Regattaen er åpen for alle joller i klassene Optimist, RS Feva, Laser, og 29’er.
3.2 Hver deltakende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring.
3.3 Hver deltakende båt skal tilfredsstille aktuelle klasseregler.
3.4 Påmeldingsfrist fredag 18. juni kl 17:00. Elektronisk påmelding og betaling via www.manage2sail.com
Etter anmelding kan gjøres på Brevik Seilforening sitt regattakontor kl. 09:00 – kl. 10:00 lørdag 19. april. Betaling vil da være på VIPPS.

4 STARTKONTINGENT
4.1 Startkontingent for enmannsjoller er kr 250,- for 2 dager og kr 200,- for 1 dag.
Startkontingent for tomannsjoller er kr 400,- for 2 dager og kr. 300 ,- for 1 dag.

5 TIDSPROGRAM
5.1 Registrering:
Lørdag kl. 09:00 – 10:30
Åpning & rormannsmøte lørdag 10:30
5.2 Seilaser
Se seilingsbestemmelsene. Første start lørdag er 12:00.

6 SOSIALT OG BEVERTNING
Vi vil lage en koselig atmosfære på vårt flotte anlegg og det blir kiosk med god bevertning. Det
oppfordres her til å holde god avstand samtidig spre seg ut på alle sitteplassene som er rundt på
anlegget.

7 ANNET
Det er nå egen slipp for følgebåter på Seivall. Det anbefales imidlertid ikke å ta med mer ribber og
følgebåter fra hver forening enn nødvendig.
Seilingen vil bli nære land og veldig publikumsvennlig. Den beste oversikt vil en få fra bryggene foran
klubbhuset
Pga koronasituasjonen er det en egen instruks på hvor og hvordan registreringen skal foregå, se eget
skriv.

Vårserien – Oppdatering vedr. antall personer ombord

Tabellen viser hvilke muligheter de forskjellige båtene har når det kommer til ant. personer ombord.

Brudd på disse bestemmelsene vedrørende antall personer ombord medfører diskvalifikasjon.

Vårserien 2021 – Ventetiden er over

Da har vi fått godkjent oppstart av sesongen 2021.

Første regatta blir tirsdag 8 juni.

Det blir åpent for seiling med følgende covid-19 regler:

Vårserien vil for 2021 bestå av 3 stk. regattaer hvor alle blir tellende.

Datoer Vårserien 2021:

8 juni, 16 juni og 23 juni.

Påmelding Vårserien 2021: https://www.manage2sail.com/no/event/5ed656ff-dcc1-496e-8f73-94c6c0f2c7e5#!/

Sesongstart 2021 – Vi må fortsatt vente

Da restriksjoner vedrørende Covid-19 er utvidet til 3 Juni blir det dessverre ikke arrangert regatta fra Seivall frem til da.

Hilsen Regattakomiteen