Møtereferater mm.

Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Seilforening 14.04.21 kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.


Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 06.04.21 her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Alle som er påmeldt får tilsendt en lenke til årsmøtet som benyttes for å få tilgang. Det vil også følge med en veiledning.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.03.21 til e-post: trineroald1@gmail.com. Det ønskes at følgende mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post og på Brevik Seilforenings hjemmeside.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Seilforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Sortedal kontaktes på tel: 916 07 575 eller per.sortedal@porsgrunn.kommune.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Referat fra Styremøte 16.11.20

Styremøte-i-Brevik-Seilforening-08.06.20

https://brevik-seilforening.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Styrem%C3%B8te-i-Brevik-Seilforening-08.06.20.pdf

Dokumenter Årsmøter 2020

Innkalling til årsmøte BS 2020 Budsjett 2020 korr Brevik 2019 Årsregnskap Årsberetning Brevik 2020 Sak 9 til årsmøtet 2020 – Utsettingsramper og flytebrygge Sak 7. Kontingent

Dokumenter til Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte BS 2020 Budsjett 2020 korr Brevik 2019 Årsregnskap Årsberetning Brevik 2020 Sak 9 til årsmøtet 2020 – Utsettingsramper og flytebrygge Sak 7. Kontingent

Avlysning av planlagt årsmøte 24/3

Det er besluttet å utsette årsmøte i Brevik seilforening inntil videre. Styret vil komme tilbake med ny innkallings dato når det er tryggere å avholde møtet. NIF har satt ny frist til gjennomføring innen 15 juni.
Inntil da, følg myndighetenes råd i disse koronatider.

Mvh
Styret i Brevik Seilforening.