Ref. fra Høst-Dugnad, 18.10.2014.  

Det virker som om dugnader på Seivall skal foregå i dårligst mulig vær. Både vår- og høstdugnad har blitt beæret med regn og litt tåke.

Til tross for dette må begge dugnader, i 2014, betegnes som vellykket.

Lørdag,18.oktober møtte 23 personer (menn) opp på Seivall, med innsatsvilje og pågangsmot. For meg virket oppgavene nesten uovervinnelig, spesielt med tanke på at ca. 30 tonn med grus skulle jevnes ut, på øvre parkering, i bakken opp til denne, samt resterende grus ved søndre sjøbod.  Vår gamle traktor ble, takket være kyndig fører, redningen, og sammen med innsats fra 8-10 mann ble alt grusarbeidet utført i god tid før avslutning av dagen. Matservering ble improvisert på glimrende vis, og t.o.m. litt maling av dør i garderobebygg ble utført mellom regnbygene. Duk på teltene ble demontert og lagt til tørk, og alle stoler og bord lagret i boden. Alle bøyer og utstyr var tatt i land, takket være Porsgrunn Kommunes service-båt, og dette ble spylt og rengjort før lagring under dommertårnet. For øvrig ble det ryddet på hele området, noe som medførte 2 fylte hengere til Pasadalen.

2 store trær på øvre parkering, og en «død» ask nede ved stranda, ble felt, tidligere i uken. Trærne på parkeringen ble kappet opp til ved og alt var ryddet før grusen kom. (Asken ble kappet opp under dugnaden, og dersom noen ønsker seg ved kan de henvende seg til undertegnede.)

Takk til alle deltakere for fine dugnader i 2014.

Ps: Litt gjenstår så det er mulig å delta senere.

For BSf.: Øyvind