Referat Styremøte 14.april 2015

Referat fra styremøte 14. april 2015 – Brevik Seilforening

 

Tilstede:

Anette Sjøboden, Elin Hanssen, Ole Øyvind Ingebretsen, Øyvind Ingebretsen, Sigurd Aanesen, Knut Helmundsen, Morten Zimarseth, Jørn Fougner
Forfall: Gunnar H Lie
Referent: Elin M Hanssen

 

           

Nr. Sak/beskrivelse
Ansvar
Frist
Godkjenning av referat fra møte 18/3

Ingen merknader til referat fra forrige styremøte.

17/15 Nye Websider – opplæring v/Sigurd

 

15 min opplæring/repetisjon i å publisere på nye nettsider. Flere også utover styremedlemmer som ønsker det skal få tilgang. Brukernavn og passord er personlig. Det legges opp til utvidede rettigheter for styremedlemmer, mens øvrige bidragsytere fra gruppene gis anledning til å skrive innlegg slik det er lagt opp nå. Kategorier og bloggelement ble gjennomgått. Faste elementer som terminliste og seilingsbestemmelser må legges lett tilgjengelig og ikke som blogginnlegg som skyves nedover i listene. Sigurd, Jørn, Odd og Thomas jobber aktivt for å utvikle sidene videre og å avklare serverløsning og ivaretakelse av gamle nettsider.

Gammel side deaktiveres etter planen 30/6-2015 fra de som styrer n3sport.

18/15
 • konomi og investeringer

Kontingenten sendes ut med forfall på 2 uker.

 

Utvidelse av bryggeanlegget

 • Fremdrift v/Øyvind; Bryggesøknden til kommunen er nå klarlagt, klagefristen er gått ut. Øyvind avklarer tilbud og bestilling fra Telebryggen er leverandør.
 • Status båtplasser v/Øyvind; 4 store ledige plasser, 6mtr, 5,5mtr og 5mtr. Det er totalt 8 ledige plasser.

 

Asfaltering

Fremdrift v/Øyvind. Det er tidligere gjort avtale om asfaltering i april. Etter gjennomgang av økonomien og ved at ikke flere enn 2 hytteeiere så langt har bekreftet positiv tilbakemelding så asfalteres den nedre delen nå og utsetter resten til neste år.  Øyvind følger opp dette.

 

Bankbytte

v/Jørn og Anette

BS har byttet til Sparebank1Telemark som eneste bank. Lån blir flyttet. Det inngås også nå en samarbeidsavtale med Sp1telemark der det også aktuelt med midler til enkeltarrangement. Samarbeidsavtalen innebærer også tilgang på medlemsregisteret. Fullmaktene fra årsmøtet må spesifiseres nøyere, litt annen ordlyd. God utvikling.

 

Status søknader om tilskudd og gaver v/Anette

Anette og også Sigurd har søkt i prioritert rekkefølge tilskudd til en laser, voksne vester, nytt dekke til rampa, optimistjoller, brett og RS Feva. Det er søkt hos flere. Det blir spennende å se hva resultatene blir.

 

 

Bruk av betalingssystemer og medlemsregister/regnskapssystem v/Anette 

Kontingent og bryggeleie blir sendt via KlubbAdmin. Norges Idrettsforbund krever dette. Alle vil få elektronisk faktura. Medlemmene må ha/opprette en bruker på minidrett. Anette avklarer og følger opp med manuell fakturering for de som har problemer med å opprette bruker og å betale via Min idrett.

 

Seilmagasinets påmeldingssystem er anbefalt, sommerkurs, BB11 NM og voksenkurs blir lagt ut her. Seilmagasinet tar et lite gebyr for dette. Seilmagasinet lager også en nyhetssak på arrangementer i klubbene.

 

 

 

 

 

 • yvind

 

 

 

 

 

 

 

 • yvind

 

 

 

 

 

 

 

Jørn og Anette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette

 

 

 

 

Uke 16/17

 

 

 

 

 

 

 

Så snart som mulig

19/15 Seilingens dag – 22. august

Start av planleggingen.

 • Friluftslivets år Gjensidigestiftelsen har sponset dette. Flest mulige seilforeninger skal arrangere samtidig. Det ble diskutert hvorvidt andre klubber kan ta del i vårt arrangement. Redningsskøyta? Langesund Seilforening? Kajakklubben? Annonsering og markedsføring lokalt er viktig.
 • Det ble diskutert forslag til aktiviteter og samarbeid
 • Praktisk gjennomføring og videre oppfølging – Jørn lager en oversikt.
 • Momenter så langt i møtet var bl.annet; storbåt med kyndig personell, optimistjoller,krabbefiske,modellbåter, kogg, bb11, natursti, seilbrett, to-krone, følgebåter, lage detaljerte og informativ faktaskilt for hver gruppe/aktivitet. Tilbud om medlemskap. Lage forslag til program, lage opplegg på land som natursti. Ved mye vind blir det mer oppvisning av profesjonelle seilere, parkeringsvakter, organisere opphenting ved Sætre brygga og Heistad brygge. Grille hamburger og pølser. Regattastart kl 15.00 Eidangerfjorden rundt. Media må varsles. Sosiale medier må brukes. Lage en teaser. konferansier Ole Petter. Reistad har lydanlegg, de må varsles. Lage en invitasjon å sende ut til naboene.

 

Alle bes om å se på

nyhetssaken fra åpen dag i Tønsberg seilforening

infosiden til NSF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørn

20/15 Verdensrekord i isbading – 20 des 2015

Kort orientering og avklaring av videre oppfølging.

 

Jørn har så langt hatt en kort prat med Elin som responderte positivt vedr forespørsel om at klubben står for servering og tar inntektene av dette som del av at arrangementet bruker vårt anlegg.

 

Det har videre vært en befaring med ansvarlige arrangører inkludert PD som ønsker å følge planleggingen og arrangementet

21/15 Status og gjennomgang av komiteer, utvalg og grupper

Kort orientering om de viktigste saker fra grupper og komiteer siden forrige møte.

 

Anette orienterer kort fra Seiltinget. Enkelte kretser kommer til å bli slått sammen, men klubber vil selvfølgelig fortsatt kunne samarbeide på tvers av kretsgrensene. Hele mannskapet (hvert enkelt) må heretter betale lisens i arrangement som NM og Færderen. Dette gjelder for entypeseilere. Tur og hav er ikke berørt.

 

Regattakomiteen; Terminlista er nå straks klar til trykk. Faktura til sponsorer og annonsører blir sendt ut. Enkelte avklaringer ble koordinert og tilbakemelding gis til Ole Øyvind som ekspederer terminlisten til Wera.

 

Jollegruppa; Sommerseilskolen 2 uker planlegges. Det er bra oppslutting av jolleseilere og stor bredde. Dugnad på optimistene er gjennomført, slitedeler er byttet og 14 joller er nå seilklare. Nybegynnerkurs starter opp på vanlig måte. Gamle jolleseilere jobber som trenere. Treningen startet opp ved påske. Det vurderes å sette opp et nybegynnerkurs også til høsten i etterkant av seilingens dag.

 

Tur og Havgruppa; Har ikke hatt medlemsmøte siden sist. Nye bøyer må kjøpes inn, priser er hentet inn på moring og bøyer. Det jobbes med å få til en god løsning. Ole Øyvind sjekker alternativ i forhold til tilbudet om moring.

 

Kjølbåtgruppa;  Tore Amundsen holder i disse dager å restaurere ny båt til NM, han er en stor ressurs og et stort forbilde for alle BB11 seilere.

 

Anlegg; Dugnad 18.april må annonseres på sms, facebook. Lift får vi låne.

 

Brettgruppa; Ikke møtt

 

22/15 NM BB 11

Status og evt. nødvendige avklaringer v/prosjektleder Morten Z.

Nytt planleggingsmøte skal gjennomføres 23/4. Dugnadsgjeng fra BS er et must under NM og det er Brevik Seilforening som står som arrangør selv om også BB11-klubben legger innsats i arrangementet. Påmelding via Seilmagasinet.  Jørn sørger for å søke om ambulerende skjenkebevilgning. Øyvind er Regattasjef og Kjetil Hornes er dommer.

 

Morten

Eventuelt

 • Henvendelse fra Brevik musikkorps som jubilerer samtidig med oss. De ønsker å inkludere oss i deres jubileum sammen med Brevik Idrettslag. Lederen for prosjektet er invitert til oss ved neste styremøte kl 1900 for å orientere.
 • mai. Vi er påmeldt Borgertoget i Porsgrunn
Neste møte er tirsdag 16. juni kl 18 -2100.

 

Styremøte 8 jan 2015

Styremøte-8-jan-2015