Referat Storbåt/Tur & Hav 19 oktober 2015

Ca 20 personer var tilstede da Tur & Hav hadde sitt møte på Seivall.

Agendaen var som følger:

 • Evaluering av sesongen 2015.
 • Skjærgårdscup, hva synes vi om denne? Forbedringer?
 • Forslag til temaer/aktiviteter vi kan ha på medlemsmøter utover mot neste sesong.
 • Bryggeanlegg.
 • Klubbhus.
 • Innspill regattakomité.
 • Medlemsverving.
 • Seilsports ligaen.
 • Eventuelt.

Evaluering:

Aller fleste var enig om sesong har vært positiv både med deltakelse og antall regattaer. Tur gruppen kan bli bedre neste år med flere aktiviteter og fellesturer.

Skjærgårdscup:

Veldig bra gjennomført med flere deltaker en året før. Brevik måtte overta Stråholmen Rundt fra Langesund. Bra sportslig og kvelds arrangement av både Sandefjord og Larvik av deres regattaer mens vi toppet det hele med avsluttingen av Rødskjær og grillfest på Seivall.

Tur og Hav takker alle som har deltatt og en spesiell takk til Odd Sætre for gjennomføring av cupen.

Aktivitet/temar:

For å styrke klubben vil T&H ha aktiviteter og tema kvelder. Vi samles den første onsdagen i hver måned. Første kveld blir onsdag 4 november med besøk av Elvstrøm Seil som vil snakke om utvikling av seilgarderoben for enklere seiling + tur seiling og shorthandseiling. Vi oppfordrer og medlemer til å ta med seil for vask, tørk, oppbevaring, gjennomgang av sømmer og diverse reparasjoner. Elvstrøm kan disse med fra Seivall. Jeg kommer tilbake om kort tid på eksakt tidspunkt.

Onsdag 2 desember prøver vi å fra Henrik og Anja Stensrød Andresen til Seivall for å snakke om deres tur til syd Europa med Break A Leg. Her er det mye å henter for eventuelle langtur seiler.

Jeg er også i kontakt med Kristin Songe-Møller for å holde foredrag for oss. Vi prøver dette i januar/februar 2016 samt jeg jobber med forskjellige leverandører (Jotun, Liros ect) for en temakveld.

Er helt avhengig av våres medlemer til å støtte opp om dette samt aktiviteter/temaer dere vil ha med.

Bryggeanlegg:

Øyvind informerte oss om bryggeanlegget og at det er ledige plasser for 2016. Vi ønsker oss aktive seiler til vårt bryggeanlegg.

Klubbhus:

Vi har planer om fast tak over terrassen på klubbhuset. Dette jobber styret med videre. Det er laget skisser.

Regattakomité:

Det ble diskutert hvor langt vi skal sette løpene på onsdagene og samt at vi må sette løp slik at det ikke krasjer med andre klasser. Krever erfaring av dommere som setter løp.

Seilsports ligaen:

Jan Ove informerte og viste film. Vi er med neste år i 1 divisjon.

Hilsen Storbåt/ tur & hav.

 

Referat fra møte Tur & Hav mars 2015

Referat fra møte Tur&Hav mars 2015

Tilstede ca 25 personer.

Agenda:

 1. Seilingens dag
 2. Nytt regattakart
 3. Åpen klasse
 4. Terminliste med ansvarshavende
 5. Onsdag/torsdags seilas?
 6. Bøyer
 7. Treningssamling
 8. Kurs
 9. Rødskjærseilasen 2015
 10. Pinsetur
 11. Eventuell

Seilingens dag:

Knut informert litt om hva dette går ut på. Arrangert av NSF over hele landet på samme dag. Arrangeres for å rekruttere flere til seiling.

Nytt regattakart:

Det er I år laget nytt regattakart for Brevik Seilforening hvor det er tall fra 0-5 på østsiden og bokstaver på vestsiden av fjorden. Regattakomiteen har laget nye løp. T&H hadde følgende å bemerke, lange løp når det først er vind, viktig å få avkortet løpet I lite vind, og at løp blir lagt innom 0 (start/mål), Dette har Knut brakt videre inn I regattakomiteen. T&H ønsker også filming fra tårnet av starten og at det generelt blir flere protester. T&H ønsker også at det blir avholdt skippermøte kl 17.00 før første serieseilas. Vil da at dommer (Kjetil Hornes?) har gjennomgang av regler og prosedyrer ved start og generelle regler.

Åpen klasse:

For sesongen 2015 vil vi ha en egen klasse for tur og nybegynnere og båter uten spinnaker/medvindseil.

Terminliste:

Vi fikk satt opp terminliste for 2015 med ansvarshavende på hver regatta. Se terminliste for hvem personer som er satt på hvilke dager.

Onsdag/Torsdagsseilas

Lite/ingen diskusjon utenom av klubben forsetter med dagens onsdagsregattaer.

Fortøyningsbøyer:

Bøyer Brevik SF har I Skolebukta, Svennsvika og I Åbyfjorden har alle slitt seg. Alle på møte var enige om at disse må komme på plass for sesongen 2015. Jon tar tak I dette og finner utstyr som behøves og hva det vil koste.

Treningssamling;

Det blir treningssamling på Seivall lørdag 8 mai for alle.

Kurs:

Vi prøver å få på plass Sailwavekurs og dommer kurs før sesongen 2015.

Rødskjær 2015:

Blir avslutning på Skjærgårdscupen og vi forventer opp mot 100 gjester på terrassen på Seivall denne lørdagen. Odd er ansvarlig for dette.

Pinsetur:

Vi prøver å arrangere en Pinsetur I år. Kommer tilbake på hvor dette blir.

Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppe for 2015 blir Øystein Paulsen, Torild Ringhus og Per Sortedal.