Storbåt

Eller Tur & Hav som også benyttes som begrep inkluderer de største båtene i foreningen.

Express

Albin Express, entypebåt og er 26 fot. Etablert miljø i foreningen.

Joller

Aktive klasser i foreningen er Optimist, Laser, Zoom 8, Rs Feva, To-krone.

BB 11

Klassisk trebåt med etablert miljø i Brevik

Kogg

Seilkoggen har lange tradisjoner i Brevik med tett matching.

IOM

Modellbåtseiling med et aktivt miljø og mye seiling når øvrige båter er på land.

To-krone

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Brett

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Sommerserien 2020

Dommere – Sommerserien 2020

Hei

Er det noen som frivillig melder seg til Tårntjeneste Følgende datoer: 15.07 – 22.07 – 29.07 og 05.08.

Ta kontakt med Ole Øyvind Ingebretsen på 400 21 023 eller oleingebretsen@gmail.com.

Mooringo på Seivall.

Referat Styremøte 08.06.20