Den første BB 11 ble sjøsatt fra Husvikholmen i Drøbak 1. nyttårsdag 1956. Båtbyggeren var Borge Bringsværd.

Siden den dagen har BB11 seilt regatta og tur, med noen år med topp aktivitet og andre år med noe mindre aktivitet. BB11 ble bygget over lest og man er ikke helt siker på hvor mange som ble produsert. Vi fester lit til våre undersøkelser presentert mellom to permer 2008-2009 med ca 1200 båter hvorav rundt 200 er igjen i Norge.

Etter mange år som populær båt falt interessen, grunnet innføringen av plast båter. Den klassiske trebåten BB 11 fikk lokalt en renessanse takket være Tore Amundsen i Brevik som satte i gang en massiv restaurering av båter og fremdeles er en aktiv båt bygger og har verksted som lager deler til BB 11 og fra tid til annen restaurerer en båt eller deltar i gjennomføring av prosjekter.

Brevik Seilforening har 10 -12 seilklare BB11 pr dato. Flere av disse båtene har hjemmehavn  på Seivall. Arendal er nå blitt det store tyngdepunktet med ca. 30 båter i klubben. De har «BUA» som samlingspunkt og der drives båtarbeid hele året. Her i Brevik/Porsgrunn/Skien jobbes det også med prosjekt «BUA». Utfordringen er å etablere et lokale med fornuftig avstand til sjøen der folk bor. Mulig vi har en løsning i løpet av høsten 2015.

BB11 seiler regatta i Horten – Brevik – Kragerø og Arendal. Dette er områder med et aktivt miljø. NM 2015 arrangeres i Brevik Seilforenings regi. Mer informasjon om dette kommer. BB11 har NM status som er holdt i hevd de siste 10-12 årene, og vi har intensjon om å holde denne tradisjonen. Vi er aldri under 20 båter i NM og enkelte år har BB11 vært største entype NM-klasse i Norge.

BB11 har også en egen klasse klubb, egen nett side og et styre som er lokalisert til Brevik/Porsgrunn.

Bryggeplasser til flere BB11-båter er også klare på Seivall. Ta kontakt med seilforeningen i denne anledning.

BB11-klubben