Storbåt

Eller Tur & Hav som også benyttes som begrep inkluderer de største båtene i foreningen.

Express

Albin Express, entypebåt og er 26 fot. Etablert miljø i foreningen.

Joller

Aktive klasser i foreningen er Optimist, Laser, Zoom 8, Rs Feva, To-krone.

BB 11

Klassisk trebåt med etablert miljø i Brevik

Kogg

Seilkoggen har lange tradisjoner i Brevik med tett matching.

IOM

Modellbåtseiling med et aktivt miljø og mye seiling når øvrige båter er på land.

To-krone

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Brett

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Årsmøte på Seivall

Det er gjennomført årsmøte i seilforeningen på Seivall 29 januar. 40 medlemmer deltok og det ble presentert mye aktivitet som alle bør lese om her.

Årsberetningene fra styret og fra alle gruppene viser at det skjer veldig mye positivt i foreningen. Det kan anbefales å lese i beretningene for å få et innblikk i aktiviteter og tilbud i klubben.

Foreningen har med god økonomistyring gjennomført store investeringer i bryggeanlegg i år og årsmøtet la også til rette for å fortsette utbedringer i forhold til bølgeproblematikk og utvidelser av bryggeanlegget i 2015. Utbedring og fortsettelse av asfaltering av veien opp til øvre parkering står også for tur i 2015. Forberedelser er allerede godt i gang. Tiltakene vil bidra godt til økt trivsel og aktivitet fremover.

Årsmøtet fikk også presentert status rundt nye nettsider som nå legges om. I løpet av tidlig vår vil web-sidene endre utseende. Det er gjort en dugnadsjobb i foreningen med å overføre informasjon inn i en ny løsning som også vil være bedre tilrettelagt for variable skjermstørrelser og mobile flater.

Styre ble valgt og ny leder for Brevik seilforening ble Jørn Fougner. Ny nestleder ble Ole Øyvind Ingebretsen. Ny Kasserer er Anette Sjøboden. Knut Helmundsen går over fra å være kasserer til å være styremedlem og leder for Tur & Hav-gruppen. Resterende styremedlemmer fortsetter i sine funksjoner der Elin Hansen er sekretær, Øyvind Ingebretsen er leder for anlegg, Morten Zimarseth er leder for kjølbåt, Sigurd Aanesen er leder for jollegruppa og Gunnar H. Lie er leder for Brettgruppa.

Det er gledelig å registrere at vår avtroppende leder Torunn Sætre er innstilt som 2. visepresident i Norges seilforbund. Seiltinget blir avholdt hvert annet år og skal i år gjennomføres på Gardermoen 21-22 mars. En spennende sak som diskuteres der er blant annet opprettelse av en ny seilserie som organiseres som en klubbserie. Vi ønsker Torunn Lykke til med fortsatt innsats i NSF.

Årsmøtet ble avrundet med bespisning og gjenstående premieutdeling fra sesongens seilaser.

Lenker:

Årsberetning fra styret og gruppene 2014

Årsmøteprotokoll signer 2014

Modellseiling: Enkel og billig – og seiler som en drøm!

Lyst på å prøve modellseiling men har ikke lyst til å betale 20-30tusen som en ny topp moderne IOM nå koster? Da finnes det en løsning i Dragonforce 65. Komplett båt med radiokontroll koster 1199kr og seiler etter vår mening vel så bra for sin størrelse og i et langt hendigere format enn en IOM. Den har tatt verden med storm og over 30 båter finnes allerede i Sandefjord.

I Brevik finnes 2 og vi testet Øystein Paulsens båt i omtrent vindstille en ettermiddag på Sætre. Båten seilte av gårde (uten at vi merket noen vind)så lettseilt er den iallefall. Og med over 30 cm dyp kjøl med stålbulb på 65cm båtlengde og mast i karbon gjetter vi på at den tåler en del vind også. Båten kan bestilles fra teknikmagasinet på downtown eller på nettet via teknikmagasinet.no. Der ligger også video ute. Undertegnede skal iallefall ha minst en, og flere andre har også satt båter i bestilling så her er det bare å hive seg på!

Lenke til Teknikmagasinet

Jan Ove

Rapport fra brettseilingskurs 2013

BrettSeks friske og sporty deltakere har kastet seg ut i vannet og brettsporten fra på mandager i mai og juni.

Både barn, ungdom og voksne har fått prøve seg i ulike vindforhold fra vindstille til kuling fra alle kanter. Med klubbens nye brett og seil har de vist en imponerende lærekurve og har på den korte tiden lært seg både å seile, slå og jibbe, strandstart og seiling med trapes.

Gunnar H. Lie og Geir Skauli har vært trenere, med uvurderlig hjelp av Sjur og Sigurd Aanesen i følgebåt.

Bildene viser både seilgleden og ferdighetene de har oppnådd.