Storbåt

Eller Tur & Hav som også benyttes som begrep inkluderer de største båtene i foreningen.

Express

Albin Express, entypebåt og er 26 fot. Etablert miljø i foreningen.

Joller

Aktive klasser i foreningen er Optimist, Laser, Zoom 8, Rs Feva, To-krone.

BB 11

Klassisk trebåt med etablert miljø i Brevik

Kogg

Seilkoggen har lange tradisjoner i Brevik med tett matching.

IOM

Modellbåtseiling med et aktivt miljø og mye seiling når øvrige båter er på land.

To-krone

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Brett

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Dugnader i 2015

Våren nærmer seg og vi forbereder vårdugnad på Seivall. Dugnadsliste/nødvendige tiltak er utarbeidet og vil bli kunngjort senere.

Finner i den forbindelse et skriv fra tidligere tider (2008) som er like aktuelt å minne om i dag. (2015)

Vel møtt til dugnader på Seivall i 2015.

Mvh. Øyvind Ingebretsen (leder anlegg.)

.

———————-

Dugnadsvett – fem kjøreregler for dugnad
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) får av og til spørsmål om hva et idrettslag kan pålegge sine medlemmer og ikke-medlemmer (les: foreldre) av dugnader. Og er det akseptabelt å gi bøter for ikke å stille/ville stille/kunne stille på dugnad? – Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for våre idrettslag, og er ofte helt avgjørende for at medlemmene skal kunne få et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på, og vi har nå utarbeidet noen enkle kjøregeler for dugnadsarbeid. Ha i i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy, sier Rune Titlestad i NIF til idrett.no.

DUGNADSVETT – NOEN ENKLE KJØREREGLER:

1. Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som ”tvangsordninger”.

2. Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.

3. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad.

4. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjeldemedlemmene.

5. Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket fra avgiften. Men da gis det som tilbud, og deltagelsen vil være frivillig.

skrevet av Rune Titlestad/www.idrett.no

Årsmøte på Seivall

Det er gjennomført årsmøte i seilforeningen på Seivall 29 januar. 40 medlemmer deltok og det ble presentert mye aktivitet som alle bør lese om her.

Årsberetningene fra styret og fra alle gruppene viser at det skjer veldig mye positivt i foreningen. Det kan anbefales å lese i beretningene for å få et innblikk i aktiviteter og tilbud i klubben.

Foreningen har med god økonomistyring gjennomført store investeringer i bryggeanlegg i år og årsmøtet la også til rette for å fortsette utbedringer i forhold til bølgeproblematikk og utvidelser av bryggeanlegget i 2015. Utbedring og fortsettelse av asfaltering av veien opp til øvre parkering står også for tur i 2015. Forberedelser er allerede godt i gang. Tiltakene vil bidra godt til økt trivsel og aktivitet fremover.

Årsmøtet fikk også presentert status rundt nye nettsider som nå legges om. I løpet av tidlig vår vil web-sidene endre utseende. Det er gjort en dugnadsjobb i foreningen med å overføre informasjon inn i en ny løsning som også vil være bedre tilrettelagt for variable skjermstørrelser og mobile flater.

Styre ble valgt og ny leder for Brevik seilforening ble Jørn Fougner. Ny nestleder ble Ole Øyvind Ingebretsen. Ny Kasserer er Anette Sjøboden. Knut Helmundsen går over fra å være kasserer til å være styremedlem og leder for Tur & Hav-gruppen. Resterende styremedlemmer fortsetter i sine funksjoner der Elin Hansen er sekretær, Øyvind Ingebretsen er leder for anlegg, Morten Zimarseth er leder for kjølbåt, Sigurd Aanesen er leder for jollegruppa og Gunnar H. Lie er leder for Brettgruppa.

Det er gledelig å registrere at vår avtroppende leder Torunn Sætre er innstilt som 2. visepresident i Norges seilforbund. Seiltinget blir avholdt hvert annet år og skal i år gjennomføres på Gardermoen 21-22 mars. En spennende sak som diskuteres der er blant annet opprettelse av en ny seilserie som organiseres som en klubbserie. Vi ønsker Torunn Lykke til med fortsatt innsats i NSF.

Årsmøtet ble avrundet med bespisning og gjenstående premieutdeling fra sesongens seilaser.

Lenker:

Årsberetning fra styret og gruppene 2014

Årsmøteprotokoll signer 2014