Storbåt

Eller Tur & Hav som også benyttes som begrep inkluderer de største båtene i foreningen.

Express

Albin Express, entypebåt og er 26 fot. Etablert miljø i foreningen.

Joller

Aktive klasser i foreningen er Optimist, Laser, Zoom 8, Rs Feva, To-krone.

BB 11

Klassisk trebåt med etablert miljø i Brevik

Kogg

Seilkoggen har lange tradisjoner i Brevik med tett matching.

IOM

Modellbåtseiling med et aktivt miljø og mye seiling når øvrige båter er på land.

To-krone

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Brett

Ypperlige opplæringsbåter som også leies og lånes ut i foreningen.

Kontaktpersoner for utleie

Under følger liste over personer som er ansvarlig for utleien og forhold rundt dette. Dette gjelder både klubbhus, garderobebygg og uteområder.
Kontaktperson for forespørsel om leie, ledige datoer, betaling, rengjøring&nbsp er Elin Hanssen, tlf. 993 07 465,

mail  utleie@brevik-seilforening.com
Om det under leie skulle oppstå situasjoner som må avklares ta kontakt med Elin Hanssen. Er hun  ikke å treffe på telefonta da kontakt med  Anleggansvarlig Øyvind Ingebretsen  tlf. 415 41 522. Er  heller ikke han å treffe på telefon ta da kontakt med styrleder se styret under Om seilforeningen.
Om det under leietiden skulle bli stilt spørsmål om leieforholdet av tilfeldig besøkende på Seivall, vennligst henvis disse til telefonlisten over.

Rekorddeltakelse

Rekorddeltagelse

I mange år har vi hatt som mål å passere 50 deltagerbåter i høstserien. I 2014 lykkes vi. Det deltok 52 båter i høstserien. I Rødskjærseilasen deltok det 32 båter, noe som også er ny rekord. For oss som arrangerer er det morsomt å se at vårt arbeid for økt aktivitet gir resultater, Brevikseilerne stiller opp og deltar. Det er dette som skaper vårt gode og hyggelige miljø. Håper å få se dere alle på regattabanen også i 2015, og vi har fortsatt plass til flere.

Spinnaker Eidangerfjorden

Ref. fra Høst-Dugnad, 18.10.2014.  

Det virker som om dugnader på Seivall skal foregå i dårligst mulig vær. Både vår- og høstdugnad har blitt beæret med regn og litt tåke.

Til tross for dette må begge dugnader, i 2014, betegnes som vellykket.

Lørdag,18.oktober møtte 23 personer (menn) opp på Seivall, med innsatsvilje og pågangsmot. For meg virket oppgavene nesten uovervinnelig, spesielt med tanke på at ca. 30 tonn med grus skulle jevnes ut, på øvre parkering, i bakken opp til denne, samt resterende grus ved søndre sjøbod.  Vår gamle traktor ble, takket være kyndig fører, redningen, og sammen med innsats fra 8-10 mann ble alt grusarbeidet utført i god tid før avslutning av dagen. Matservering ble improvisert på glimrende vis, og t.o.m. litt maling av dør i garderobebygg ble utført mellom regnbygene. Duk på teltene ble demontert og lagt til tørk, og alle stoler og bord lagret i boden. Alle bøyer og utstyr var tatt i land, takket være Porsgrunn Kommunes service-båt, og dette ble spylt og rengjort før lagring under dommertårnet. For øvrig ble det ryddet på hele området, noe som medførte 2 fylte hengere til Pasadalen.

2 store trær på øvre parkering, og en «død» ask nede ved stranda, ble felt, tidligere i uken. Trærne på parkeringen ble kappet opp til ved og alt var ryddet før grusen kom. (Asken ble kappet opp under dugnaden, og dersom noen ønsker seg ved kan de henvende seg til undertegnede.)

Takk til alle deltakere for fine dugnader i 2014.

Ps: Litt gjenstår så det er mulig å delta senere.

For BSf.: Øyvind