Vi setter opp diverse kurs ved behov. bla. kurs i Kappseilingsreglene, Seil og riggtrim etc.

Tur og Hav arrangerer temakvelder med foredrag i aktuelle tema i løpet av vintersesongen.

Følg med, alt blir lagt ut på hjemmesiden og det blir sendt ut medlemsmail.