Våre æresmedlemmer er:

  • Leif Halvorsen
  • Bjørg Christoffersen
  • Dag Usterud
  • Frode Johansen
  • Øyvind Ingebretsen

Tidligere æresmedlemmer er: Reidar Simonsen, Leif Jacobsen og Arne Solli.

OMTALER

2013 Øyvind Ingebretsen og Frode Johannesen

Øyvind Ingebretsen og Frode Johansen kunne vi gratulere som nyutnevnte æresmedlemmer i seilforeningen på årsmøtet 2013. Begge har gjennom mange år levert solid sportslig innsats i klubben og på nasjonalt nivå. Frode er i tillegg til medaljør i diverse klasser i Nordisk, EM og VM, også verdensmester i Yngling tilbake til 1982. Begge har vært styreledere og hatt diverse andre styreverv gjennom flere perioder, i tillegg har begge bidratt til foreningens vekst gjennom mangfoldige dugnadstimer og stor innsats på mange områder.

2012 Dag Usterud

Dag Usterud ble på årsmøtet hedret med æresmedlemskap for hans lange og flotte innsats innen seilsporten. Dags merittliste er meget imponerende og ble med denne som bakgrunn blandt de nominerte av Seilas til kåringen av århundrets seiler i norge. Diplom og overrekkelse ble foretatt på medlemsmøte 26. april 2012 da Dag holdt et foredrag for foreningen om rormannens oppgaver og organisering ombord for en stor forsamling av interesserte seilere.

STATUTTER FOR ÆRESMEDELEM I BREVIK SEILFORENING

Reglene for utnevnelse av Æresmedlem ble vedtatt på årsmøtet i 2008 og er tatt inn under § 3, 9. avsnitt og under fotnote 5 i BS lover og vedtekter. Statuttene ble vedtatt på årsmøte 2012 og godkjent av Telemark Idrettskrets 29.02.2012

§3, 9. avsnitt Æresmedlemmer regnes som fullverdige medlemmer.

Fotnote 5) Forslag kan kun fremsettes av styremedlemmer, eller skriftlig i lukket konvolutt til styret. Behandling av søknad om æresmedlemskap skal være konfidensiell til vedtak om æresmedlem/medlemmer er godkjent. Æresmedlemskap tildeles ved enstemmighet i styret. Kriterier vedtatt på BS årsmøte 2008: Medlem av BS som har ytt eller bidratt betydelig sportslig og/eller organisasjonsmessig for fremme av seilsporten

Øyvind Ingebretsen og Frode Johannesen 2013

Frode Johansen og Øyvind Ingebretsen 2013

Dag Usterud

Dag Usterud

Leif Halvorsen

Leif Halvorsen