GJESTEPLASSER
Gjesteplasser er brygge uten utriggere samt brygge som ikke er definert som idrettsanlegg. Gjesteplassene skal være disponible for foreningens gjesters båter. Båtens skipper skal være tilstede på Seivall. Båter kan ikke ligge ved gjesteplassene over tid uten avtale med bryggeansvarlig kontaktperson. Langtidsopphold skal godkjennes av BS styre. Om det vedtas betaling for gjesteplasser er det skippers ansvar å påse at betaling finner sted.

IDRETTSANLEGGET
Idrettsanlegget skal være disponibelt for deltagerbåter i foreningens arrangementer. Under klubbregattaer, kurs ol.,  gjelder dette ytre del av bryggen. Under store arrangementer og stort behov for brygge er hele bryggen idrettsanlegg. Dette gjelder også utleieplasser.

BRYGGEPLASS PÅ SEIVALL
Medlemmer i Brevik seilforening kan søke om bryggeplass.

Bryggene eies av Brevik Seilforening.

Les i vedtektene under om regler for bruk og leie.

Bryggekomiteen v/Bryggekomitteens leder Espen Johnsen ivaretar tildelinger ut fra henvendelser/søknad om båtplass i foreningen.

Les i vedtektene om vedlikehold, gjesteplasser og utleie.

Foreningen har en bryggekomite som rapporterer til anleggsansvarlig.

Bryggevedtekter nov 2013

Søknad og kontrakt

Fyll ut søknadsskjema og leiekontrakt. Signer, scann inn og send dette på mail.

Søknad om bryggeplass – skjema juni 2015

Leiekontrakt brygge versjon 3 mars 2015