UTLEIE              For priser på utleie – klikk her

  • Seivall kan leies av både medlemmer og ikke medlemmer. Dette gjelder både klubbhus, garderobebygg og uteområder.
  • Huset leies ut i helger, fredag til søndag. Ta kontakt med utleieansvarlig for å finne ledig helg.
  • Våre leietagere må¨være oppmerksom på at det vil foregå seilaktiviteter på uteområdet, sjøbua etc.

For forespørsel om leie, ledige datoer, betaling, rengjøring – ta kontakt med

Hanne Gro Dalene, tlf. 481 44 812.

Du kan også ta kontakt på e-post:  utleie@brevik-seilforening.com

Om det under leie skulle oppstå situasjoner som må avklares ta kontakt med Elin.

  • Om Hanne Gro ikke er å treffe kontakt Ole Øyvind Ingebretsen på tlf. 400 21 023.
  • Er  heller ikke han å treffe på telefon ta da kontakt med styrleder se styret under Om seilforeningen.

Spørsmål fra tilfeldige besøkende når du leier Seivall?

Om det under leietiden skulle bli stilt spørsmål om leieforholdet av tilfeldig besøkende på Seivall, vennligst henvis disse til personene over.

RETNINGSLINJER
Generelle retningslinjer for leietakere på Seivall

  • Huset leies ut til privatpersoner samt firma, lag og organisasjon.
  • Huset leies fortrinnsvis ut til familieselskaper, men kan også leies ut til andre arrangementer. Arrangementet skal godkjennes av utleieansvarlig eller styret.
  • På grunn av brannregler, kapasitet på kjøkken og sanitær er maksimalt antall gjester 70 personer. Dette gjelder også om man har tenkt å ha selskapet ute.

Alle som leier må påregne at det vil kunne foregå seilaktivitet på uteområdet, brygge, tårn, sjøbod og toalettbygg, samt noe aktivitet i klubblokalet i 2 etasje (via inngang øst/2.etg) under alle utleie-arrangementer.

Vi bestreber oss på at utleielokalet skal være rent og ryddig ved utleie, men ber om fortåelse for at dette er et klubblokale som brukes av mange. Det kan derfor forekomme at noen har gått over gulvet med skitne sko etc. etter siste sjekk. Lokalene vedlikeholdes og leies ut ved frivillig innsats fra medlemmene, vi ber derfor leietager og da særlig leietager som får medlemmsrabatt vise forståelse for dette.

Lokalene skal rengjøres etter bruk – dvs søppeltømming (inkl bortfrakt), gulvvask, rengjøring av kjøkken og innv. toalett og generell opprydning og tilbakestilling av bord/utstyr). Ved kontraktinngåelse betales det depositum.

Ved ikke tilfredstillende rengjøring vil depositum ikke bli refundert.