UTLEIEPRISER GJELDENDE FOR 2015

Leieprisene vurderes en gang pr. år, og er gyldig fra 01.01. for kommende år.

Huset er ledig for utleie fredag til søndag. I ukedagene bruker vi hus og uteområde til egne aktiviteter.

Mandag Leier ikke ut
Tirsdag Leier ikke ut
Onsdag Leier ikke ut
Torsdag Leier ikke ut
Medlem

Familieselskaper

Ikke medlem

Familieselskaper

Firma

Bedrift

Fredag

Fredag kl. 1200 til lørdag  kl. 1200

2000 4000 5000
Lørdag

Lørdag kl. 1200 til søndag kl. 1200

3000 5000 6000
Søndag

Søndag kl. 1200 til mandag kl. 1200

1000 2000 5000
Helg

Hele helgen fra fredag kl 1200 til søndag kl 1200

4000 8000 10000

Ved avtale om leie betales det et depositum på kr. 2.500.

Huset blir reservert når depositum er betalt. Depositumet tilbakebetales når huset er sjekket og funnet i orden etter leien.

Medlemmer er privatpersoner som har vært medlem i Brevik Seilforening i minst et år før det blir inngått avtale om leie.

Medlemmer kan leie til eget familieselskap for seg selv og egen husstand.

Ikke medlem er medlemmers venner, naboer og øvrig familie. Arbeidsgiver og egen bedrift er bedrift.