Skagerak Skjærgårdscup 2021

Skagerak Skjærgårdscup er et samarbeid mellom arrangørene Brevik Seilforening, Larvik Seilforening og Sandefjord Seilforening. De fire regattaene som utgjør cupen i 2021 er Sydostseilasen, Stråholmen Rundt, Svennerseilasen og Rødskjærseilasen.

Cupen har blitt arrangert med suksess siden 2014. Dette er fine arrangement som binder seilmiljøene i Vestfold og Telemark godt sammen. Det er normalt sosialt samvær i etterkant av regattaen, men i år må dette og seilingsbestemmelser tilpasses gjeldende veiledning fra NSF relatert til Covid-19.

Felles for regattaene er at de foregår på lørdager i skjærgården med en blanding av seiling innaskjærs og utaskjærs.

Det blir Gunderstart på Stråholmen rundt, de øvrige seilasene blir med normal klassestart. Regattaene varierer i lengde mellom 15 og 20 nautiske mil. Arrangørene har alternative ruter innaskjærs i tilfelle sterkt vind over 15 m/s. Disse vil bli annonsert senest 1 time før start.

Start

Start

Regattaene for 2021 er:

Sydostseilasen, 5. juni, Sandefjord, Klassestart.

Stråholmen Rundt, 7. august, Langesund, Gunderstart

Svennerseilasen, 4. september, Larvik, Klassestart (flyttet fra 14/8 til 4/9).

Rødskjærseilasen, 11. sept., Brevik, Klassestart.

————————————-

Seilingsbestemmelser:

Gjennomføring av seilasene vil også i år bli annerledes enn det normale, og seilingsbestemmelsene vil bli fortløpende tilpasset gjeldende Covid-19 retningslinjer fra NSF. Vi forventer at vårsesongen må gjennomføres med redusert mannskap og med minimal nærkontakt i havn, men håper på at høstsesongen kan gjennomføres relativt normal.  Stråholmen Rundt er i år lagt til august i håp om at seilasen kan gjennomføres på en normal måte med fullt mannskap.

Seilasene i Cupen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 – 2020, seilingsbestemmelsene for hver enkelt seilas definert av arrangøren samt gjeldende klasseregler. I tillegg er det avtalt følgende bestemmelser spesielt for Skagerak Skjærgårdscup som er felles for alle seilasene:

For å få tellende sammenlagt resultat i Skagerak Skjærgårdscup må båtene starte i minst to av regattaene.

Seilasene gjennomføres etter følgende klasseinndeling som også er startrekkefølge med 10 minutter mellom hver start:

  • Tur – ikke krav til NOR Rating målebrev
  • Entype – Express og H-båt
  • Racing – krav til gyldig NOR Rating målebrev

Man må stille til start i samme klasse for seilasene for at det skal telle med sammenlagt i cupen. Man kan fritt velge om man vil seile med fullt mannskap, shorthanded, singlehanded, med eller uten spinnaker ved påmelding til hver seilas. Singlehanded gis et ytterligere fradrag i forhold til Shorthanded rating på 0.8% (SH rating multipliseres med 0.992). For Turklassen blir det anslått en rating basert på tidligere målebrev, lystall, andre tilsvarende båter, mannskaper og skjønn. Dette for å kunne sette opp en resultatliste også her.

Påmelding til de ulike seilasene gjøres i manage2sail.com/no under den aktuelle forening. For at arrangørene skal kunne ivareta krav knyttet til Covin-19 og sikkerhet, er det påkrevd av skippere at mannskapsliste er oppdaterte og korrekte før en stiller til start. Feil i mannskapsliste vil kunne føre til diskvalifisering.

Påmeldingsfrist for hver seilas er senest onsdag før regattastart. Etteranmelding kan godkjennes i den enkelte regatta. Det er ikke tillatt å endre rating etter normal påmeldingsfrist.

Resultater i serien beregnes ut fra lavpoengsscore. Det skal strykes en seilas.

DNC får poeng som antall deltagere i serien pluss 1.

RAF, DNS, DNF, OCS og DSQ får poeng som antall startende i gjeldende enkelt regatta pluss 1.

Premieutdeling for sammenlagt resultat vil foregå på kvelden med en sosial sammenkomst etter siste regatta i Brevik Seilforenings lokaler på Seivall om Covid-19 situasjonen tillater det.

Det er ikke ekstra startgebyr for å delta i serien. Hver arrangørs startgebyr gjelder.

Årsregattakort for foreninger gjelder kun for regatta i egen forening.

Linker til påmelding legges ut senere og i egen info

Kontaktpersoner:

  • Brevik Seilforening: Pål Klavenes, 95142187
  • Larvik Seilforening: Dag Rune Wiksten, 47207007
  • Sandefjord Seilforening, Arvid Rove, 97566675