Skagerak Skjærgårdscup 2020

Skagerak Skjærgårdscup er et samarbeid mellom arrangørene Brevik Seilforening, Larvik Seilforening og Sandefjord Seilforening. De fire regattaene som utgjør cupen i 2020 er Stråholmen Rundt, Sydostseilasen, Svennerseilasen og Rødskjærseilasen.

Cupen har blitt arrangert med suksess siden 2014. Dette er fine arrangement som binder seilmiljøene i Vestfold og Telemark godt sammen. Det er normalt sosialt samvær i etterkant av regattaen, men i år må dette og seilingsbestemmelser tilpasses gjeldende veiledning fra NSF relatert til Covid-19.

Felles for regattaene er at de foregår på lørdager i skjærgården med en blanding av seiling innaskjærs og utaskjærs.

Det blir Gunderstart på Stråholmen rundt, de øvrige seilasene blir med normal klassestart. Regattaene varierer i lengde mellom 15 og 20 nautiske mil. Arrangørene har alternative ruter innaskjærs i tilfelle sterkt vind over 15 m/s. Disse vil bli annonsert senest 1 time før start.

Start

Start

Regattaene for 2020 er:

Stråholmen Rundt, 6. juni, Langesund, Gunderstart

Sydostseilasen, 20. juni, Larvik, Klassestart.

Svennerseilasen, 15. august, Larvik, Klassestart.

Rødskjærseilasen, 5. sept., Brevik, Klassestart.

————————————-

Seilingsbestemmelser:

Covid-19 veiledning og retningslinjer fra NSF som er utstedt 12. mai og gjeldende til 14. juni tillater bare regattaer hvor skipper og mannskaper er fra samme husstand og med maksimalt 50 deltakere. Stråholmen Rundt 6. juni blir derfor gjennomført på en alternativ måte og i hht. NSF’s veiledning. Løpet i år blir lagt kun innaskjærs. Gjennomføring av de øvrige regattaene vil også bli annerledes enn det normale, og seilingsbestemmelsene for disse vil fortløpende bli tilpasset gjeldende veiledning.

Oppdatering 29/5: NSF har nå gitt ut ny veiledning med gyldighet fra 1. juni. Denne åpner for Shorhanded seiling. Betyr at dette også vil være tillatt under Stråholmen Rundt seilas. Se melding fra NSF.

Seilasene i Cupen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 – 2020, seilingsbestemmelsene for hver enkelt seilas definert av arrangøren samt gjeldende klasseregler. I tillegg er det avtalt følgende bestemmelser spesielt for Skagerak Skjærgårdscup som er felles for alle seilasene:

For å få tellende sammenlagt resultat i Skagerak Skjærgårdscup må båtene starte i minst to av regattaene.

Seilasene gjennomføres etter følgende klasseinndeling som også er startrekkefølge med 10 minutter mellom hver start:

  • Tur – ikke krav til NOR Rating målebrev
  • Entype – Express og H-båt
  • Racing – krav til gyldig NOR Rating målebrev

Man må stille til start i samme klasse for seilasene for at det skal telle med sammenlagt i cupen. Man kan fritt velge om man vil seile med fullt mannskap, shorthanded, singlehanded, med eller uten spinnaker ved påmelding til hver seilas. Singlehanded gis et ytterligere fradrag i forhold til Shorthanded rating på 0.8% (SH rating multipliseres med 0.992). For Turklassen blir det anslått en rating basert på tidligere målebrev, lystall, andre tilsvarende båter, mannskaper og skjønn. Dette for å kunne sette opp en resultatliste også her.

Påmelding til de ulike seilasene gjøres i manage2sail.com/no under den aktuelle forening. For at arrangørene skal kunne ivareta krav knyttet til Covin-19 og sikkerhet, er det påkrevd av skippere at mannskapsliste er oppdaterte og korrekte før en stiller til start. Feil i mannskapsliste vil kunne føre til diskvalifisering.

Påmeldingsfrist for hver seilas er senest onsdag før regattastart. Etteranmelding kan godkjennes i den enkelte regatta. Det er ikke tillatt å endre rating etter normal påmeldingsfrist.

Resultater i serien beregnes ut fra lavpoengsscore. Det skal strykes en seilas.

DNC får poeng som antall deltagere i serien pluss 1.

RAF, DNS, DNF, OCS og DSQ får poeng som antall startende i gjeldende enkelt regatta pluss 1.

Premieutdeling for sammenlagt resultat vil foregå på kvelden med en sosial sammenkomst etter siste regatta i Brevik Seilforenings lokaler på Seivall om Covid-19 situasjonen tillater det.

Det er ikke ekstra startgebyr for å delta i serien. Hver arrangørs startgebyr gjelder.

Årsregattakort for foreninger gjelder kun for regatta i egen forening.

Linker til påmelding legges ut senere og i egen info

Kontaktpersoner:

  • Brevik Seilforening: Pål Klavenes, 95142187
  • Larvik Seilforening: Dag Rune Wiksten, 47207007
  • Sandefjord Seilforening, Arvid Rove, 97566675